Ερωτηματολόγιο για τη γονική αποξένωση
Όταν δύο άνθρωποι έχουν παιδιά μαζί, έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις όπου ο ένας γονέας, προσπαθεί να βλάψει ή να τερματίσει τη σχέση ανάμεσα στο παιδί/α και τον άλλο γονέα. Αυτό μπορεί να το κάνει, μεταξύ άλλων, κακολογώντας τον άλλο γονέα στο παιδί, ζητώντας από το παιδί να κατασκοπεύσει τον άλλο γονέα, κλπ. Οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας ονομάζουν αυτού του είδους τις συμπεριφορές ΓΟΝΕΪΚΉ ΑΠΟΞΈΝΩΣΗ.

Αν έχετε υπάρξει μάρτυρες φαινομένων/συμπεριφορών γονεϊκής αποξένωσης ή/και ψευδών κατηγοριών μεταξύ (πρώην) συζύγων με παιδιά ή απλώς γονέων, παρακαλείσθε να συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο. Συγκεκριμένα το ερωτηματολόγιο μπορεί να συμπληρωθεί από γονέα του/ων παιδιού/ών,  ανιόντες (παππούς/γιαγιά),  το ίδιο το εμπλεκόμενο παιδί (άνω των 18 ετών), νέο σύντροφο ενός από τους γονείς, αδερφό/αδερφή του παιδιού (άνω των 18 ετών), ή κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας.

Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί έχει χρησιμοποιηθεί από συλλόγους γονέων στο εξωτερικό. Η συμμετοχή σας είναι απολύτως ανώνυμη. Το ερωτηματολόγιο μπορεί να συμπληρωθεί μόνο μία φορά.

Η συμμετοχή σας βοηθάει στην πρώτη προσπάθεια για αποτύπωση της Γονεϊκής Αποξένωσης και των συνεπειών της στην Ελλάδα.

Ευχαριστούμε πολύ για τη βοήθεια!

Ενεργοί Μπαμπάδες
Διαδικτυακή ομάδα για τα δικαιώματα του παιδιού

Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. Ποιο είναι το φύλο σας;   *
2. Ποια είναι η ηλικία σας; Απαντήστε μόνο αριθμητικά *
3. Ποια είναι η σχέση σας με το(α) εμπλεκόμενο(α) παιδί(ά) (δηλ. το/α παιδί(ά) που πιστεύετε ότι είναι θύμα(τα) της αποξένωσης); *
4. Πόσα παιδιά γένους θυληκού εμπλέκονται; Αναφέρατε νούμερο (π.χ. 3) *
5. Πόσα παιδιά γένους αρσενικού εμπλέκονται; Αναφέρατε νούμερο (π.χ. 3) *
6. Ποιό είναι το φύλο του νεώτερου εμπλεκόμενου παιδιού; *
7. Ποια είναι ηλικία του νεώτερου εμπλεκόμενου παιδιού; Απαντήστε με νούμερο (π.χ. 4 αν είναι μηνών γράψτε την πλησιέστερη ακέραιη ηλικία) *
8. Ποιο είναι το φύλο του μεγαλύτερου εμπλεκόμενου παιδιού;
Clear selection
9. Ποια είναι η ηλικία του μεγαλύτερου εμπλεκόμενου παιδιού; (π.χ. 4 αν είναι μηνών γράψτε την πλησιέστερη ακέραιη ηλικία)
10. Ποιο είναι το νομικό καθεστώς επιμέλειας βάσει δικαστικής απόφασης (ανεξάρτητα από το πόσο φυσικό χρόνο περνά το κάθε παιδί με τον κάθε γονέα); *
11. Αν απαντήσατε Β στην ερώτηση 10,  η αποκλειστική επιμέλεια είναι στην μητέρα ή στον πατέρα;
Clear selection
12. Ποια είναι η κύρια κατοικία του/των παιδιού/παιδιών; *
13. Ποια είναι η κατανομή του πραγματικού χρόνου ανατροφής-parenting time (όχι κατ’ ανάγκη ίδιο με την δικαστική απόφαση); *
14. Αν απαντήσατε Β στην ερώτηση 13 πόσες ημέρες στο τελευταίο ημερολογιακό έτος μένει στη Μητέρα; (Απαντήστε αριθμητικά πχ 300)
15. Αν απαντήσατε Β στην ερώτηση 13 πόσες ημέρες στο τελευταίο ημερολογιακό έτος μένει στον Πατέρα; (Απαντήστε αριθμητικά π.χ. 50)
16. Αν δεν απαντήσατε ούτε Α ούτε Β στην ερώτηση 13 τι ισχύει από τα παρακάτω  
Clear selection
17. Ποιό είναι το νομικό καθεστώς ανάμεσα στους γονείς *
18. Αν απαντήσατε το Α στην ερώτηση 17, για πόσο χρονικό διάστημα σε έτη είναι σε διάσταση ή διαζευγμένοι; (Απαντήστε με νούμερο π.χ. 4)
19. Εφόσον πρόκειται για ζευγάρι σε διάσταση/διαζύγιο, γνωρίζετε αν ο γονέας-αποδέκτης των φαινομένων γονεϊκής αποξένωσης ή/και ψευδών κατηγοριών ήταν αυτός που ζήτησε τη διάσταση/διαζύγιο; *
20. Έχετε παρατηρήσει ότι ένα παιδί μιλάει άσχημα για τον ένα γονέα εξαιτίας του άλλου γονέα; *
21. Έχετε παρατηρήσει ότι το παιδί δεν θέλει να δει τον ένα γονέα λόγω του άλλου γονέα; *
22. Έχετε παρατηρήσει ότι ο ένας γονέας έχει προσπαθήσει να στρέψει τις αρχές εναντίον του άλλου γονέα; *
23. Έχετε παρατηρήσει ότι ο ένας γονέας δεν ενημερώνει τον έτερο γονέα αναφορικά με θέματα που αφορούν το παιδί (πχ θέματα εκπαίδευσης, υγείας, κλπ); *
24. Ο γονέας που ασκεί αποκλειστικά την επιμέλεια έχει μεταβάλει τον τόπο κατοικίας του παιδιού χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του έτερου γονέα με αποτέλεσμα να δυσχεράνει την επικοινωνία του παιδιού με τον έτερο γονέα; *
25. Τηρείται η δικαστική απόφαση επικοινωνίας (προσωπική και τηλεφωνική, μέσω διαδικτύου, κλπ) του μη ασκούντος την επιμέλεια γονέα με τα παιδιά από τον έχοντα την επιμέλεια γονέα; *
26. Έχουν γίνει κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία *
27. Αν απαντήσατε ΝΑΙ στην ερώτηση 26 σε ποια κατηγορία ανήκει η ενδοοικογενειακή βία;
28. Εφόσον υπήρχαν αναφορές για βία, ποιό ήταν το αναφερόμενο θύμα;
Clear selection
29. Αν απαντήσατε Β ή Γ στην ερώτηση 28 ποιος από τους δύο γονείς ήταν το θύμα;
Clear selection
30. Έχετε παρατηρήσει ότι κάποιος δικηγόρος συμμετείχε άμεσα ή έμμεσα στην αποξένωση ή στην υποστήριξη των ψευδών κατηγοριών; *
31. Έχετε παρατηρήσει ότι η οικογένεια, φίλοι ή δίκτυα του γονέα συμμετείχαν στην αποξένωση ή στην υποστήριξη των ψευδών κατηγοριών; *
32. Υπάρχουν τεκμήρια ότι υπήρξε γονεϊκή αποξένωση ή/και ψευδείς κατηγορίες; *
33. Απερρίφθησαν οι κατηγορίες μετά από επίσημη διερεύνηση; *
34. Ποιές ήταν οι συνέπειες για το άτομο που προέβη σε πράξεις αποξένωσης ή/και ψευδείς κατηγορίες; *
Required
35. Πώς θα χαρακτηρίζατε τον τρόπο που η αποξένωση ή/και οι ψευδείς κατηγορίες έχουν επηρεάσει την σχέση του κατηγορούμενου με το παιδί του; *
36. Πώς θα χαρακτηρίζατε τον τρόπο που η αποξένωση ή/και οι ψευδείς κατηγορίες έχουν επηρεάσει την σχέση του κατηγορούμενου με την οικογένεια του; *
37. Πώς θα χαρακτηρίζατε τον τρόπο που η αποξένωση ή/και οι ψευδείς κατηγορίες έχουν επηρεάσει την προσωπική φήμη του κατηγορούμενου; *
38. Πώς θα χαρακτηρίζατε τον τρόπο που η αποξένωση ή/και οι ψευδείς κατηγορίες έχουν επηρεάσει την καριέρα/εργασία του κατηγορούμενου; *
39. Πώς θα χαρακτηρίζατε τον τρόπο που η αποξένωση ή/και οι ψευδείς κατηγορίες έχουν επηρεάσει την κοινωνική ζωή του κατηγορούμενου; *
40. Πώς θα χαρακτηρίζατε τον τρόπο που η αποξένωση ή/και οι ψευδείς κατηγορίες έχουν επηρεάσει την οικονομική κατάσταση του κατηγορούμενου; *
41. Πώς θα χαρακτηρίζατε τον τρόπο που η αποξένωση ή/και οι ψευδείς κατηγορίες έχουν επηρεάσει την ψυχολογική ευεξία του κατηγορούμενου; *
42. Πώς θα χαρακτηρίζατε τον τρόπο που η αποξένωση ή/και οι ψευδείς κατηγορίες έχουν επηρεάσει την σωματική υγεία του κατηγορούμενου; *
43. Πώς θα χαρακτηρίζατε τον τρόπο που η αποξένωση ή/και οι ψευδείς κατηγορίες έχουν επηρεάσει την εμπιστοσύνη του κατηγορουμένου στις αρχές; *
44. Πώς θα χαρακτηρίζατε τον τρόπο που η αποξένωση ή/και οι ψευδείς κατηγορίες έχουν επηρεάσει την εμπιστοσύνη του κατηγορούμενου σε νέο σύντροφο ; *
45. Πώς θα χαρακτηρίζατε τον τρόπο που η αποξένωση ή/και οι ψευδείς κατηγορίες έχουν επηρεάσει την γενική εμπιστοσύνη του κατηγορούμενου προς τρίτους; *
46. Πώς θα χαρακτηρίζατε τον τρόπο που η αποξένωση ή/και οι ψευδείς κατηγορίες έχουν επηρεάσει τις συνθήκες διαβίωσης του κατηγορούμενου; *
47. Πώς θα χαρακτηρίζατε τον τρόπο που η αποξένωση ή/και οι ψευδείς κατηγορίες έχουν επηρεάσει την υγεία και ευεξία των παιδιών του κατηγορούμενου; *
48. Πώς θα χαρακτηρίζατε τον τρόπο που η αποξένωση ή/και οι ψευδείς κατηγορίες έχουν επηρεάσει την εκπαίδευση των παιδιών του κατηγορούμενου; *
49. Τι συνέπειες είχε η αποξένωση ή/και οι ψευδείς κατηγορίες για τον κατηγορούμενο; *
50. Υπήρξαν πολύ σοβαρές προσωπικές συνέπειες για τον κατηγορούμενο; *
Required
51. Πόσες ημέρες εργασίας έχει αφιερώσει η Αστυνομία σε σχέση με την αποξένωση ή/και ψευδείς κατηγορίες; (π.χ. καταγραφή συμβάντων, κατάθεση μήνυσης κλπ). Απαντήστε αριθμητικά (π.χ 10) *
52. Πόσες ημέρες εργασίας έχει αφιερώσει το Δικαστικό σώμα (π.χ. Αστικές-Ποινικές δίκες, έκδοση δικαστικών αποφάσεων κλπ) σε σχέση με την αποξένωση ή/και ψευδείς κατηγορίες; Απαντήστε αριθμητικά (π.χ 10) *
53. Πόσες ημέρες εργασίας έχει αφιερώσει το Ιατρικό προσωπικό (π.χ. Παιδοψυχολόγοι, ιατροδικαστές για παιδική κακοποίηση κλπ) σε σχέση με την αποξένωση ή/και ψευδείς κατηγορίες; Απαντήστε αριθμητικά (π.χ 10) *
54. Πόσες ημέρες εργασίας έχει αφιερώσει το Προσωπικό σχολείων σε σχέση με την αποξένωση ή/και ψευδείς κατηγορίες; Απαντήστε αριθμητικά (π.χ 10) *
55. Πόσες ημέρες εργασίας αντιστοιχεί η προσωπική άδεια των εμπλεκομένων από την εργασία τους  σε σχέση με την αποξένωση ή/και ψευδείς κατηγορίες; Απαντήστε αριθμητικά (π.χ 10) *
56. Πόσες ημέρες εργασίας έχουν αφιερώσει οι κοινωνικές υπηρεσίες (π.χ. Κοινωνικοί-οικογενειακοί σύμβουλοι κλπ) σε σχέση με την αποξένωση ή/και ψευδείς κατηγορίες; Απαντήστε αριθμητικά (π.χ 10) *
57. Πόσες ημέρες εργασίας έχει αφιερώσει σε Νομική βοήθεια/συμβουλές (εκτός του επίσημου δικηγόρου) σε σχέση με την αποξένωση ή/και ψευδείς κατηγορίες; Απαντήστε αριθμητικά (π.χ 10) *
58. Πόσες ημέρες εργασίας έχει αφιερώσει ο προσωπικός δικηγόρος  σε σχέση με την αποξένωση ή/και ψευδείς κατηγορίες; Απαντήστε αριθμητικά (π.χ 10) *
59. Πόσες ημέρες εργασίας έχει αφιερώσει ο ειδικός μάρτυρας/πραματογνώμονας σε σχέση με την αποξένωση ή/και ψευδείς κατηγορίες; Απαντήστε αριθμητικά (π.χ 10) *
60. Πόσες ημέρες εργασίας έχουν αφιερώσει άλλοι μάρτυρες σε σχέση με την αποξένωση ή/και ψευδείς κατηγορίες; Απαντήστε αριθμητικά (π.χ 10) *
61. Πόσο μεγάλο ήταν το οικονομικό κόστος για τον κατηγορούμενο; (απώλεια ημερομισθίων, αμοιβή δικηγόρου, διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο, μετακινήσεις, κλπ) *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy