Kompetencje kluczowe - kompetencje przyszłości (ankieta cz.4)
W poniższych stwierdzeniach prosimy o zaznaczenie swoich oczekiwań na temat kompetencji kluczowych naszych uczniów, kierując się skalą:
1– zdecydowanie nie zgadzam się,
2– raczej się nie zgadzam,
3– nie mam zdania,
4– raczej się zgadzam,
5– zdecydowanie się zgadzam
Wypełnienie ankiety zajmie Pani/Panu ok. 2 minuty
Wyniki ankiety zostaną wykorzystane do zaplanowania sposobu organizacji uczenia się w naszych szkołach. Wyniki zbierane są anonimowo (w sposób uniemożliwiający identyfikację respondentów).
Dziękujemy!
Umiejętność uczenia się.
„Umiejętność uczenia się" to zdolność konsekwentnego i wytrwałego uczenia się, organizowania własnego procesu uczenia się, w tym poprzez efektywne zarządzanie czasem i informacjami, zarówno indywidualnie, jak i w grupach. Kompetencja ta obejmuje świadomość własnego procesu uczenia się i potrzeb w tym zakresie, identyfikowanie dostępnych możliwości oraz zdolność pokonywania przeszkód w celu osiągnięcia powodzenia w uczeniu się. Kompetencja ta oznacza nabywanie, przetwarzanie i przyswajanie nowej wiedzy i umiejętności, a także poszukiwanie i korzystanie ze wskazówek. Realizacja tego zakresu kompetencji kluczowych odbywa się poprzez:
organizowanie własnego procesu uczenia się *
samodzielne zdobywanie informacji (wiedzy) *
umiejętność pracy w grupie *
dzielenie się nabytą wiedzą i umiejętnościami *
bycie wytrwałym w procesie uczenia się *
posiadanie możliwości samooceny swojej pracy w szkole *
uczenie się samodzielnie *
wykorzystywanie różnych strategii uczenia się w codziennym życiu. *
Co Twoim zdaniem motywuje uczniów do uczenia się i daje im wiarę we własne możliwości?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.