BIBLIOTECA LA BÒBILA
CLUBS DE LECTURA I GRUPS DE CONVERSA. 2020/21
Més informació a la biblioteca al telèfon 93.403.26.55
Tria el Club de Lectura o Grup de conversa: *
Carnet biblioteca *
Adreça de correu electrònic
Informació sobre protecció de dades
Dades facilitades voluntàriament per l’usuari
Sol·licitem en el formularis dades de caràcter personal , sempre d’acord amb les condicions de seguretat i confidencialitat, conforme a Reglament (UE) 2016/679 del Parlament europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes, pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (en endavant, RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, que adapta l’ordenament jurídic espanyol al RGPD, i completa les seves disposicions.

L’Ajuntament de l’Hospitalet, com a responsable de les dades personals, garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d’ordre tècnic i organitzatiu que en garanteixen la seguretat.

Finalitat del tractament:
Inscripció per participar en un club de lectura o grup de convers en alguna biblioteca de la ciutat durant el curs 2020/21.

Gestionar i tramitar l’enviament de butlletins electrònics de l’Ajuntament de l’Hospitalet, amb informacions relacionades amb els clubs de lectura, grups de conversa i activitats similars de promoció de la lectura.
Destinataris: No estan previstes cessions de dades.
Conservació de les dades: Les seves dades personals per a la realització d’aquest tractament es conservaran durant dos cursos o fins que l’interessat s'oposi, a aquest tipus de tractament, la qual cosa es pot fer en qualsevol moment, a través de l’exercici dels seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat al tractament de la informació sobre les seves dades personals, davant l’Oficina d’Atenció Ciutadana, carrer de Girona, 10. Planta baixa. Telèfons gratuïts 010 i 900 100 277 (fora de L’Hospitalet de Llobregat i mòbils).

Procedència de les dades personals: Directament de les persones interessades o dels seus representants.
Categories de dades objecte de tractament: Número de carnet de la biblioteca i adreça de correu electrònic.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy