Enquête: Duurzaam inzetbaar met ASS
De criteria die de onderzoeker stelt voor deelname aan deze vragenlijst zijn als volgt:
Volwassen (18+) met een ASS diagnose (autisme spectrum stoornis) en een betaalde reguliere baan (zelfvoorzienend). Voldoet u aan deze criteria dan nodigt de onderzoeker u uit om deze vragenlijst in te vullen. Het invullen neemt ongeveer 15 minuten in beslag en is anoniem.
Doel onderzoek
Het doel van dit onderzoek is het bevorderen en verhogen van de duurzame inzetbaarheid van volwassenen met ASS in een reguliere baan (doelgroep). Wat heeft de doelgroep naar eigen zeggen nodig om inzetbaar te blijven en hoe kan coaching daarin bijdragen.
De gegevens van deze enquête zullen door de onderzoeker anoniem worden verwerkt en de resultaten van het onderzoek zullen op de Ordevos website gepubliceerd worden.
Duurzame Inzetbaarheid
Onder duurzame inzetbaarheid verstaat de onderzoeker dat iemand in zijn arbeidsverleden beschikt over de voorwaarden en mogelijkheden om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te blijven functioneren.

Covid-19 pandemie
Op dit moment van het onderzoek is er een wereldwijde crisis gaande, de coronacrisis. De pandemie heeft een grote impact op onze gezondheid, economie en persoonlijk functioneren. U zult zien dat de stellingen betrekking hebben op de duurzame inzetbaarheid voor de coronacrisis (2019) en de open vragen over het heden, het nu.
Wat is uw leeftijd? *
Wat is uw geslacht? *
Wat is uw hoogst genoten opleiding? *
Stellingen
Lees iedere stelling zorgvuldig en vink het antwoord aan dat het meest passend voor u is. Voor iedere stelling zijn 5 antwoordmogelijkheden gegeven:
1. Helemaal niet mee eens
2. Niet mee eens
3. Niet mee oneens, niet mee eens
4. Mee eens
5. Helemaal mee eens
Werkvermogen
Onder werkvermogen verstaat de onderzoeker de mate waarin iemand krachtig en energiek is zowel mentaal als fysiek. In de volgende stellingen staat werkvermogen ook voor de kracht die u haalt uit uw werkplezier.
Voor de coronacrisis (afgelopen jaar 2019).

Ik vind mijn werk leuk om te doen *
Mijn werk geeft mij energie *
Ik voel mij prettig op mijn werkplek *
Ik ben bewust bezig met mijn gezondheid *
Ik heb een goede fysieke conditie *
Ik ervaar geen fysieke klachten in mijn werk *
Ik ervaar geen mentale klachten in mijn werk *
Ik ben mij bewust dat een goede gezondheid mijn inzetbaarheid vergroot *
Open vragen: Heden, het nu (tijdens coronacrisis).
Heeft de coronacrisis uw werkvermogen beïnvloed? Op welke wijze? Motiveer uw antwoord. *
Hoe kan coaching bijdragen aan uw werkvermogen? *
In ontwikkeling blijven in uw werk.
Met in ontwikkeling blijven in werk verstaat de onderzoeker de ontwikkelingsmogelijkheden die een werknemer krijgt aangeboden en de mate waarin de werknemer gemotiveerd is om deze ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van vakbekwaamheid en persoonlijke ontwikkeling te benutten in huidig en toekomstig werk.
Voor de coronacrisis (afgelopen jaar 2019).
Ik ben bewust bezig mijn vakbekwaamheid op peil te houden *
Ik ben bewust bezig met mijn persoonlijke ontwikkeling *
Ik ben gemotiveerd om mijzelf te blijven ontwikkelen *
Als mijn functie verandert dan kan ik voldoende daarin meegaan *
Ik acht de kans groot dat ik binnen 5 jaar een nieuwe stap in mijn carrière heb gezet *
Ik ben zelf verantwoordelijk voor het op peil houden van mijn vakbekwaamheid *
Ik ben zelf verantwoordelijk voor het op peil houden van mijn persoonlijke ontwikkeling *
Ik schat mijn duurzame inzetbaarheid positief in voor de komende jaren *
Open vragen: Heden, het nu (tijdens coronacrisis).
Zijn uw ontwikkelingsmogelijkheden veranderd tijdens de coronacrisis? Motiveer uw antwoord.
Hoe kan coaching bijdragen aan uw ontwikkeling in uw werk?
Coaching
Bij werkgerelateerde coaching ligt de nadruk niet zozeer op het oplossen van persoonlijke en/of emotionele problemen maar op het bevorderen van de persoonlijke effectiviteit in werk of de kwaliteit van de loopbaanontwikkeling.

Open vragen: Heden, het nu (tijdens coronacrisis).
Hoe kan coaching volgens u mensen met autisme helpen om duurzaam inzetbaar te blijven? *
Hoe kan coaching u helpen om in de komende 10 jaar inzetbaar te blijven voor werk? *
Hartelijk dank voor uw deelname.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy