Dotazník určený pre tehotné ženy, zameraný na informovanosť o problematike sexuality tehotných žien

Vážené respondentky,
obraciam sa na Vás s prosbou o vyplnenie dotazníka. Tento dotazník je súčasťou mojej bakalárskej práce na tému: „Informovanosť žien o sexualite počas tehotnosti.“ Sexualita v tehotnosti je problematika, ktorá je aj v dnešnej dobe stále tabuizovaná a zahalená do rôznych predsudkov, mýtov, nedorozumení a strachu, čo môže mať vplyv na psychiku a sexuálny život partnerov. Cieľom mojej práce je zistiť, analyzovať a vyhodnotiť Vaše skúsenosti, vedomosti, informovanosť ohľadom sexuálneho spolužitia počas tehotnosti a tak od Vás získať cenné podnety, ktoré by prispeli k zlepšeniu informovanosti žien v tejto problematike zo strany zdravotníckych profesionálov a zároveň k zlepšeniu kvality starostlivosti o tehotné ženy. Dotazník je anonymný. Prosím Vás o jeho pravdivé a úplné vyplnenie podľa inštrukcií uvedených pri jednotlivých otázkach. Výsledky budú použité pri spracovaní mojej bakalárskej práce.
Za úprimné odpovede Vám vopred ďakujem.

Barbora Ďuríčeková
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Ústav pôrodnej asistencie

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question