.ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
เรียนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. ชื่อผู้ขอใช้บริการ* *
๒. ตำแหน่ง
๓. มีความประสงค์ขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง
๔. สถานที่
๕. วันที่
MM
/
DD
/
YYYY
Time
:
๖. ผู้ร่วมเดินทาง (จำนวนคน/รายชื่อ)
โดยมีนายกิตติ ยอเปย เป็นผู้ควบคุมรถ และรับผิดชอบการใช้รถไปราชการ
ลงชื่อ............................................ผู้ขออนุญาต
(........................................)
......../........./..........
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy