Solicitude de entrevista
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumprimento do establecido na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os datos de carácter persoal que voluntariamente facilite a Consumo Consciente Árbore, S.C.G quedarán incorporados nun ficheiro do cal é responsable Consumo Consciente Árbore, S.C.G, coa finalidade de xestionar a súa relación de socia da cooperativa (dende o momento da solicitude), atender as súas consultas e enviarlle información relacionada coa entidade que puidese ser do seu interese.
A persoa interesada declara ter coñecemento do destino e uso dos datos persoais recollidos mediante a lectura da presente cláusula. O envío dun correo electrónico a calquera dos correos electrónicos do dominio arbore.org, ou outros usados habitualmente por Consumo Consciente Árbore, S.C.G., implica a aceptación das cláusulas expostas.
Se desexa exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición nos términos establecidos na Lei Orgánica 15/1999, pode facelo no seguinte enderezo: Consumo Consciente Árbore, S.C.G; R/ López Mora, 30; 36211 Vigo.

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS En cumplimiento de lo establecido en la Lei Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Persoal, le informamos que los datos de carácter personal que voluntariamente facilite a Consumo Consciente Árbore, S.C.G quedarán incorporados en un fichero del cual es responsable Consumo Consciente Árbore, S.C.G, con la finalidad de gestionar su relación de socia de la cooperativa (desde el momento de la solicitud), atender sus consultas y enviarle información relacionada con la entidad que pudiese ser de su interés. La persona interesada declara tener conocimiento del destino y uso de los datos personales recogidos mediante la lectura de la presente cláusula. El envío de un correo electrónico a cualquiera de los correos electrónicos del dominio arbore.org, u otros usados habitualmente por Consumo Consciente Árbore, S.C.G., implica la aceptación de las cláusulas expuestas. Si desea ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, puede hacerlo en la siguiente dirección: Consumo Consciente Árbore, S.C.G; R/ López Mora, 30; 36211 Vigo.
¿Aceptas a nosa política de protección de datos? *
Required
Nome e apelidos *
Enderezo de correo electrónico *
Número de teléfono *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of arbore mail. Report Abuse