ANKIETA BADANIA ZADOWOLENIA KLIENTA

Uwaga:
Prosimy o dokonanie oceny stopnia zadowolenia Państwa z poszczególnych działań przedsiębiorstwa SANIT-PLAST. Prosimy o zakreślenie odpowiedzi, posługując się skalą od 1 (ocena najniższa) do 5 (ocena najwyższa).
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question