Техничар дизајна текстилних материјала
Драги ученици,

Надамо се да ће вам овај тест помоћи да се успешно припремите за
предстојећи матурски испит. Питања на овом тесту су преузета из Приручника
за полагање матурског испита (нека наведу сви тачан назив).

Највећи број бодова који можете да добијете на тесту је 100.

Одговори на питања и начин бодовања тачних одговора су прилагођени систему
који користимо за израду теста и нису у потпуности једнаки онима на
испиту.

Сваки задатак пажљиво прочитајте, размислите о томе шта се у задатку тражи
и пратите упутства о начину на који треба да га решите.
Тест можете радити више пута.

Желимо Вам много успеха у раду!
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. Изабрати један тачан одговор. Најфиније природно влакно је:
1 point
Clear selection
2. Изабрати један тачан одговор. Попречни пресек памучног влакна је:
1 point
Clear selection
3. Изабрати један тачан одговор. Преплетај тканине представља:
1 point
Clear selection
4. Изабрати један тачан одговор. Игле са кукицом се крећу:
1 point
Clear selection
5. Изабрати један тачан одговор.У односу на немерцеризован, мерцеризован памук има.
1 point
Clear selection
6. Изабрати један тачан одговор. Највећи део памучних материјала штампа се:
1 point
Clear selection
7. Изабрати један тачан одговор. Код тканина које су израђене у платно преплетају ивице су најчешће израђене у
2 points
Clear selection
8. Изабрати један тачан одговор. Комбинацијом вишебојне основе и једнобојне потке добијају се следећи ефекти:
2 points
Clear selection
9. Изабрати два тачна одговора. Увод основе у ните може бити:
2 points
10. Изабрати два тачна одговора. У поликондензациона влакна не спадају:
2 points
11. Изабрати два тачна одговора. Предење вуне системом влачења је знатно краће од предења вуне системом чешљања и оно не укључује фазе:
2 points
12. Изабрати два тачна одговора. Текстилни материјали према намени могу бити:
2 points
13. Изабрати три тачна одговора. Директне боје могу да обоје:
3 points
14. Изабрати три тачна одговора. Текстура текстилног материјала зависи од:
3 points
15. Изабрати два тачна одговора. Ергономски квалитет дизајна представља:
3 points
16. Допунити реченицу тако да тврдња буде тачна. Одговор уписати ћирилицом малим словима, а између речи ставити зарез. Тканина је равна текстилна површина која настаје преплитањем уздужног система жица који се назива ____________________ и попречног система жица, који се назива _______________.
1 point
17. Допунити реченицу тако да тврдња буде тачна, а између речи ставити зарез. Одговор уписати ћирилицом малим словима. Беланчевина вуне и осталих длака назива се _________________а беланчевина свиле ___________________.
1 point
18. Допунити реченицу тако да тврдња буде тачна. Одговор уписати ћирилицом малим словима. Тканине код којих је примењен једнакострани преплетај називају се ______________________________________________________________.
1 point
19. Допунити реченицу тако да тврдња буде тачна, а између речи ставити зарез. Одговор уписати ћирилицом малим словима. Пратеће материје и стране примесе са памучног влакна одстрањују се поступком __________________________________ , при чему се као главно средство користи _________________________________ .
1 point
20. Допунити реченицу тако да тврдња буде тачна, Одговор уписати ћирилицом малим словима, а између речи ставити зарез. Дорадом против дејства светлости повећава се ______________________ материјала на дејство ____________________ зрака из спектра Сунчеве светлости.
1 point
21. Допунити реченицу тако да тврдња буде тачна. Одговор уписати ћирилицом малим словима. Валер је количина ________________ у тону једне боје.
1 point
22. Допунити реченицу тако да тврдња буде тачна. Одговор уписати ћирилицом малим словима, а између речи ставити зарез. Од природних влакана добру отпорност према светлости имају _____________ и____________, мању ___________, а веома малу ___________.
2 points
23. Допунити реченицу тако да тврдња буде тачна. Одговор уписати ћирилицом малим словима, а између речи ставити зарез. Специфична јачина пређе представља однос _________________________ и _________________________, изражава се у ____________, а користи се при упоређивању две или више пређа различите _________________________.
2 points
24. Допунити реченицу тако да тврдња буде тачна. Одговор уписати ћирилицом малим словима, а између речи ставити зарез. Због својих термопластичних својстава за добијање нетканог текстила термомеханичким поступком су најпогоднија ____________________ влакна, док је за добијање нетканог текстила поступком филцања због свог површинског слоја најпогоднија ____________________.
2 points
25. Допунити реченицу тако да тврдња буде тачна. Одговор уписати ћирилицом малим словима, а између речи ставити зарез. Хромоген је ________________________ органско једињење, али не показује својство да ________________________ текстилни материјал.
2 points
26. Допунити реченицу тако да тврдња буде тачна. Одговор уписати ћирилицом малим словима, а између речи ставити зарез. Десно-десна плетенина је плетенина код које се смењују низови __________________ и низови _______________ петљи, при чему се са обе стране плетенине виде __________________ петље.
3 points
27. Допунити реченицу тако да тврдња буде тачна. Одговор уписати ћирилицом малим словима, а између речи ставити зарез. Први излазни облик материјала у кардираном поступку предења памука коме се може одредити подужна маса је ______________, што значи да га карактерише одређена ______________ и ______________.
4 points
28. Одговор уписати ћирилицом малим словима, а између речи ставити зарез. Навести фазе развоја свилене бубе:
2 points
29. Одговор уписати ћирилицом малим словима, а између речи ставити зарез. Навести групе киселих боја:.
2 points
30. Одговор уписати ћирилицом малим словима, а између речи ставити зарез. Навести групе боја које се најчешће користе за штампање целулозних материјала:
2 points
31. Одговор уписати ћирилицом малим словима између речи ставити зарез. Навести чуваре на чунковном разбоју:
2 points
32. У задатку израчунати и написати одговарајући резултат. Одредити површинску густину тканине, ако је густина основе 24ž/cm, а густина потке 18ž/cm
2 points
33. У задатку израчунати и написати одговарајући резултат. Израчунати укупну густину плетенине ако је висина петље 0,78 mm, а ширина петље 0,82 mm. Густину рачунати на дужини од 5 cm.
3 points
34. Поређати машине за плетење по финоћи од најгрубље до најфиније. У редовима су наведене финоће машина за плетење, а у колонама бројеви од 1 до 3 (означи - чекирај одговарајући број)
3 points
1.
2.
3.
10 игала/e”
5 игала/e”
8 игала/e”
Clear selection
35. Одговор уписати ћирилицом малим словима. Напиши назив влакна чији је попречни пресек приказан на слици.
1 point
Captionless Image
36. Одговор уписати ћирилицом малим словима. Напиши назив влакна чији је попречни пресек приказан на слици.
1 point
Captionless Image
37. Одговор уписати ћирилицом малим словима. Напиши назив влакна чији је подужни изглед приказан на слици.
1 point
Captionless Image
38. Одговор уписати ћирилицом малим словима. Напиши назив влакна чији је подужни изглед приказан на слици.
1 point
Captionless Image
39. У редовима су наведене техничке карактеристике плетенине, а у колонама њихове ознаке. Повезати карактеристике са ознакама (означи - чекирај одговарајуће ознаке).
4 points
B
gh
A
gv
1. вертикална густина
2. ширина петље
3. хоризонтална густина
4. висина петље
Clear selection
40. У колонама су наведена својства влакана а у редовима карактеристике тих својстава. Повезати карактеристике са одговарајућим својством (означи - чекирај одговарајуће својство).
4 points
1. сорпција
2. адсорпција
3. десорпција
4. апсорција
отпуштање влаге са влакана
влакно упија влагу
влага на површини влакна
влага у унутрашњости влакна
Clear selection
41. У колонама су наведене фазе прераде а у редовима врсте влакана која се прерађују. Повезати врсте влакна са одговараћом фазом прераде (означи - чекирај одговарајућу фазу)
4 points
1. алкализовање
2. трљење
3. мерцеризовање
4. истезање
вискозно влакно
памучно влакно
полиамидно влакно
ланено влакно
Clear selection
42. У редовима су наведене фазе у припреми за ткање, а у колонама поступци у оквиру тих фаза. Повезати одговарајући поступак са фазом (означи - чекирај одговарајућу фазу).
4 points
скробљење
увођење
премотавање на цевке
сновање
припремни радови за основу
припремни радови за потку
43. У колонама су наведена својства пређе, а у редовима уређаји и прибор за њихово мерење. Повезати уређаје и прибор са одговарајућим својствима пређе (означи - чекирај одговарајуће својство).
4 points
упреденост
апсолутна јачина
подужна маса
равномерност
квадрантна вага
плоча контрастне боје
динамометар
торзиометар
Clear selection
44. У колонама су називи орнаменталних форми, а у редовима њихови описи. Повезати описе са одговарајућим називом (означи - чекирај одговарајући назив).
4 points
1. розета
2. преплет
3. фриз
4. палмета
орнамент компонован од испреплетених линија
лепезасти орнамент у облику палме
кружно орнаментални облик
орнамент код кога се облици понављају линијски
Clear selection
45. У колонама су наведене врсте влакана, а у редовима нека од карактеристичних својстава. Повезати својства са одговарајућим влакном (означи - чекирај одговарајуће влакно)
3 points
1. полипропилен
2. полиакрилонитрил
3. полиамид
отпоран на трење и хабање
реприза 0%
веома добра отпорност на светлост
Clear selection
46. Одредити редослед излазних облика материјала у кардираном поступку. У редовима су наведени облици излазних материјала у кардираном поступку а у колонама бројеви од 1 до 5. (означи - чекирај одговарајући број)
5 points
1.
2.
3.
4.
5.
претпређа
кардна трака
свитак
пређа
трака са развлачице
Clear selection
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Завод за унапређивање образовања и васпитања. Report Abuse