Bảng hỏi về Liên kết Chia sẻ - User

Kính gởi quý bạn đọc, nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ các nguồn tài liệu của thư viện đến với bạn đọc, Trung tâm Học liệu (TTHL) trường Đại học Cần Thơ tiến hành khảo sát ý kiến bạn đọc. Ý kiến bạn đọc làm cơ sở khoa học để xây dựng khung giải pháp cho các trường đại học và cao đẳng (ĐH-CĐ) vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thực hiện liên kết chia sẻ tài liệu phục vụ bạn đọc. Kính mong bạn đọc dành khoảng 5 phút trả lời bảng hỏi.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Nguồn tài liệu
  Dịch vụ thư viện
  Cơ sở vật chất và trang thiết bị
  Cán bộ thư viện
  Hàng 5
  Hàng 6
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question