ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠAIΔΕΥΣΗΣ ΛΙΘΑΚΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ) ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα:
«Καινοτομίες στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση:
Διαχείριση Πόρων, Χώρων, Ανθρώπων»

ΖΑΚΥΝΘΟΣ, 11 και 12 Δεκεμβρίου 2015

  Ως προς τη χρησιμότητά του
  Ως προς την ποιότητά του
  Ως προς την προετοιμασία των διοργανωτών
  Ως προς το περιεχόμενό του
  Ως προς τη δομή του
  Ως προς τις εισηγήσεις γενικού μέρους
  Ως προς τη θεματολογία των εισηγήσεων 
  Ως προς τα βιωματικά εργαστήρια
  Ως προς την οργάνωση
  Ως προς τα μέσα — χρήση τεχνολογίας
  Please enter one response per row
  «Τα Προγράμματα και τα Περιβαλλοντικά Δίκτυα του ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου» Εισηγητής: Αναστάσιος Βισβάρδης, Αναπληρωτής Υπεύθυνος ΚΠΕ Λιθακιάς.  
  «Προστασία Περιβάλλοντος και Ανθρώπινα Δικαιώματα»  Εισηγητής: Δρ. Αριστοτέλης Μαρτίνης, Καθηγητής Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
  «Ο Πολίτης Εγγυητής της Δημοκρατικής Διαχείρισης του Περιβάλλοντος»  Εισηγήτρια: Αδαμαντία Μαλεβίτη, Νομικός, Μ.Α. Δημοσίου Δικαίου, Υποψ. Διδάκτωρ ΕΚΠΑ Νομικής
  «Ο Περιβαλλοντικός Ρατσισμός στην Σχολική Αίθουσα»  Εισηγήτρια: Δρ. Σοφία Εμμανουηλίδου, Μέλος Π.Ο. Κ.Π.Ε.  Λιθακιάς Ζακύνθου
  «Η Διαχείριση Απορριμμάτων στην Ζάκυνθο του 19ου αιώνα»  Εισηγήτρια: Πηνελόπη Αβούρη, Εκπαιδευτικός – Θεατρολόγος Μ.Α.,  Υπεύθυνη Λειτουργίας  ΚΠΕ Λιθακιάς
  «Πρόγραμμα Ανακύκλωσης της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης»  Εισηγητής: Γιάννης Ραζής, Γενικός Δ/ντης Ε.Ε.Α.Α.
  «Πρόγραμμα Εναλλακτικής Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου»  Εισηγητές: Θεόδωρος Κάρδαρης, Προϊστάμενος Δ/νσης Διαχείρισης Συνδέσμου Στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου & Μαλαπέτσας Διονύσιος, Συνεργάτης Συνδέσμου Στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου
  «Μείωση των Απορριμμάτων: Μια Βιωματική Διδακτική Προσέγγιση» Εισηγήτρια: Αγγελική Δαλακιάρη, Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Λιθακιάς 
  «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και Περιβαλλοντικός Ρατσισμός: Εισαγωγή στο Στρογγυλό Τραπέζι» Εισηγητής: Δρ. Δημήτριος Μαρίνος - Κουρής, Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π.
  Please enter one response per row