SMMM'lerin Faaliyetlerindeki Kalite Maliyetleri
Bu araştırma Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe Programı dahilinde yürütülmekte olan “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Faaliyetlerindeki Kalite Maliyetleri Üzerine Araştırma” konulu Yüksek Lisans Tezi için yapılmaktadır. Verdiğiniz bilgilerin hiçbir surette başka bir amaçla kullanılmayacağı ve 3. şahıslara verilmeyeceği teminatımız altındadır. Mali Müşavirlik mesleğinin icrasında karşılaşılabilecek kalite maliyetlerinin ortaya konulmasına ilişkin anketin doldurulmasını arz eder, katkılarınız için teşekkür ederiz.

İpek ERMETE Prof. Dr. Süleyman YÜKÇÜ
Yüksek Lisans Öğrencisi Danışman

1) Cinsiyetiniz? *
2)Nasıl çalışıyorsunuz? *
3) Yaşınız? *
4) Meslekte kaçıncı yılınız? *
5) Eğitim durumunuz? *
6) Aylık net gelir durumunuz? *
7) Aylık gider durumunuz? *
Aşağıdaki yargılara katılma düzeyinizi,
1. Kesinlikle katılıyorum.
2. Katılıyorum.
3. Ne katılıyorum, ne katılmıyorum.
4. Katılmıyorum.
5. Kesinlikle katılmıyorum.
Seçeneklerinden yalnızca bir tanesini seçerek belirtiniz.

Mükelleflerime hizmet verirken hile (bilerek, kasten yapılan yanlışlık) olayına rastladım. *
Kesinlikle katılıyorum.
Kesinlikle katılmıyorum.
Hile yapan mükellef eğitim almalıdır. *
Kesinlikle katılıyorum.
Kesinlikle katılmıyorum.
Hile yapan mükellefe ilişkin cezai işlem uygulanmalıdır. *
Kesinlikle katılıyorum.
Kesinlikle katılmıyorum.
Mükellefin hile eğilimi eğitimle azaltılabilir. *
Kesinlikle katılıyorum.
Kesinlikle katılmıyorum.
Mükellefin hile eğilimi ceza ile azaltılabilir. *
Kesinlikle katılıyorum.
Kesinlikle katılmıyorum.
Mükellefin hata (istemeden yapılan yanlışlık) eğilimi eğitimle azaltılabilir. *
Kesinlikle katılıyorum.
Kesinlikle katılmıyorum.
Mükellefin hile (bilerek, kasten) eğilimi ceza ile azaltılabilir. *
Kesinlikle katılıyorum.
Kesinlikle katılmıyorum.
SMMM mesleği icra edilirken astın yaptığı bir işi üsttü kontrol etmelidir. *
Kesinlikle katılıyorum.
Kesinlikle katılmıyorum.
Beyanname ve bildirgeler verilmeden önce mükelleflerin görüşüne sunulmalıdır. *
Kesinlikle katılıyorum.
Kesinlikle katılmıyorum.
Vergi cezaları yetersiz olduğu için artırılmalıdır. *
Kesinlikle katılıyorum.
Kesinlikle katılmıyorum.
Riskli bir uygulamada ceza ile karşılaşılabileceği önceden mükellefe bildirilmelidir. *
Kesinlikle katılıyorum.
Kesinlikle katılmıyorum.
Müşavirlik hizmet sürecinde ortaya çıkan uygunsuzluklar uzun zaman alsa da düzeltilmelidir. *
Kesinlikle katılıyorum.
Kesinlikle katılmıyorum.
Mali müşavirlik hizmetinin kalitesini gözden geçirmeye ilişkin, maliyeti yüksek olsa da mali müşavirlik hizmeti üretim biriminde bir kalite denetim birimi oluşturulmalıdır. *
Kesinlikle katılıyorum.
Kesinlikle katılmıyorum.
Mali müşavir ortaya çıkabilecek cezalar nedeniyle sorumluluk sigortası yaptırılmalıdır. *
Kesinlikle katılıyorum.
Kesinlikle katılmıyorum.
Mali müşavirin hizmet seviyesi belirli seviyenin altına inmemeli,dolayısıyla sorumluluk sigortasına gerek kalmamaktadır. *
Kesinlikle katılıyorum.
Kesinlikle katılmıyorum.
Mali müşavir birinci, ikinci ve üçüncü derece akrabalarına hizmet vermemelidir. *
Kesinlikle katılıyorum.
Kesinlikle katılmıyorum.
Tahakkuk eden vergi matrahı, mükellefin görüşüne sunulmalıdır. *
Kesinlikle katılıyorum.
Kesinlikle katılmıyorum.
Vergi cezaları yüksek belirlendiği için düşürülmelidir. *
Kesinlikle katılıyorum.
Kesinlikle katılmıyorum.
Müşavirlik hizmeti verilen mükellefler en geç 5. yılın sonunda başka bir müşavire devredilmelidir, rotasyon uygulanmalıdır. *
Kesinlikle katılıyorum.
Kesinlikle katılmıyorum.
Mükelleflere TÜRMOB’un belirlediği ücret tarifesinin altında hizmet verilebilmelidir. *
Kesinlikle katılıyorum.
Kesinlikle katılmıyorum.
Müşavir olarak verilen her türlü hizmet mutlaka başkası tarafından kontrol edilmelidir. *
Kesinlikle katılıyorum.
Kesinlikle katılmıyorum.
Mali müşavirlik hizmetlerinin yerine getirilmesinde çalışma sürelerinin yetersiz kalması durumunda dışarıdan hizmet satın alınabilir. *
Kesinlikle katılıyorum.
Kesinlikle katılmıyorum.
Müşavirlik hizmetlerinin kalitesi, dışarıdan bir kalite denetim grubu tarafından denetlenmelidir. *
Kesinlikle katılıyorum.
Kesinlikle katılmıyorum.
Müşavirlik hizmetlerinden memnun olmayan bir mükellef TÜRMOB tarafından belirlenen ücretten daha düşük bir ücret ödeyebilir. *
Kesinlikle katılıyorum.
Kesinlikle katılmıyorum.
Yardımcılarımın yaptığı hataları düzeltmek için çok zaman harcıyorum. *
Kesinlikle katılıyorum.
Kesinlikle katılmıyorum.
Mükellefin yaptığı hataları düzeltmek için çok zaman harcıyorum. *
Kesinlikle katılıyorum.
Kesinlikle katılmıyorum.
Mali müşavir bu yıl sözleşme yapmamış olsa bile mükellefin önceki mali yıllara ilişkin sorunların çözümünde mükellefe yardımcı olmalıdır. *
Kesinlikle katılıyorum.
Kesinlikle katılmıyorum.
Mali müşavir sorumlu olduğu mükellefin ağır cezalarla karşılaşması durumunda mükelleften aldığı ücretin bir kısmını iade etmelidir. *
Kesinlikle katılıyorum.
Kesinlikle katılmıyorum.
Müşavirin sorumlu olduğu bir mükellefin büyük cezalarla karşılaşmış olması, yeni mükelleflerle yapılacak sözleşmeleri azaltması beklenen bir durumdur. *
Kesinlikle katılıyorum.
Kesinlikle katılmıyorum.
Her mükellef her ay mutlaka mali müşavir tarafından ziyaret edilmelidir. *
Kesinlikle katılıyorum.
Kesinlikle katılmıyorum.
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms