Nauczanie zdalne ze SMART dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
26 listopada, godz. 16-17:30

Zapraszamy na szkolenie online poświęcone nauczaniu zdalnemu ze SMART Learning Suite dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Program webinarium:
- tablet graficzny i SMART Notebook: udostępnianie pulpitu (Zoom, Teams), pisanie i rysowanie w czasie lekcji on-line, bezpieczne oglądanie filmów w czasie lekcji zdalnej,
- tło do nauki pisania i liczenia,
- tworzenie ćwiczeń, gier i quizów,
- wysyłanie uczniom ćwiczeń,
- nagrywanie pulpitu i lekcji przygotowanej w SMART Notebook wraz ze swoimi instrukcjami głosowymi,
- korzystanie z gotowej bazy lekcji,
- współpraca uczniów w SMART Learning Suite Online,
- instrukcje głosowe w SLSO.

Szkolenie prowadzi: Magdalena Krupińska nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 7
w Szczecinie, trenerka w zakresie wykorzystania TIK w edukacji i konsultantka edukacyjna SMART.

Webinarium organizowane będzie przez firmę Image Recording Solutions Sp. z o.o.
Do uczestnictwa w szkoleniu on-line konieczne jest posiadanie komputera, z dostępem do sieci Internet oraz głośniki (mogą być te wbudowane w komputerze jeśli jest w nie wyposażony).
Zaproszenia zostaną wysłane najpóźniej dzień przed terminem spotkania. Maksymalna liczna osób na spotkaniu to 100 (o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zalogowania się na serwer).
Istnieje możliwość odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od Image Recording Solutions.
Email address *
Zgoda na przetwarzanie danych w związku z udziałem w szkoleniu
"Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie moich danych osobowych przez Image Recording Solutions Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, będącej administratorem danych (adres: Arkuszowa 190, 01-934 Warszawa) w celu uczestniczenia w szkoleniu "Nauczanie zdalne ze SMART dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej". Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się̨ cel przetwarzania. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. Wiadome mi jest, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również̇ prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawie do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych, a także o prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie moich danych narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r."
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. *
INFORMACJA
"Administratorem danych osobowych jest Image Recording Solutions Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, będącej administratorem danych (adres: Arkuszowa 190, 01-934 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestniczenia w szkoleniu "Nauczanie zdalne ze SMART dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej". Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również̇ prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także o prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia uczestnictwa w szkoleniu "Nauczanie zdalne ze SMART dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej", nie zostaną przekazane do państwa trzeciego. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane będą przechowywane przez okres jednego roku.
Zapoznałam (-em) się z treścią powyższej INFORMACJI *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
reCAPTCHA
This form was created inside of Image Recording Solutions Ltd.. Report Abuse