Σχέση Μαθηματικών με άλλες επιστήμες στην εκπαίδευση
1) Επιλέξτε το φύλο σας *
2) Επιλέξτε την κατάστασή σας *
3) Σε ποια από τις κατηγορίες σχολών φοιτήσατε ή φοιτάτε ακόμα ;; *
4) Πόσα εξάμηνα διδαχτήκατε Μαθηματικά στη σχολή σας ;; *
5) Πόσο εύκολα/δύσκολα ήταν τα Μαθηματικά που συναντήσατε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας ;; *
Πολύ εύκολα
Πολύ δύσκολα
6) Πόσο χρήσιμα πιστεύετε ότι ήταν τα Μαθηματικά στην επιστήμη σας κατά τη διάρκεια των σπουδών σας ;; *
Καθόλου χρήσιμα
Πάρα πολύ χρήσιμα
Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας !!!
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service