การดำเนินงาน DLIT
แบบประเมินตนเอง
การดำเนินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของโรงเรียน
1. ปัจจุบัน โรงเรียนใช้การศึกษาทางไกลผ่าน เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ในระดับชั้นใด (ตอบได้มากกว่า 1 ระดับชั้น และ มากกว่า 1 วิชา)
2. โรงเรียนไม่ได้จัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เพราะ
Your answer
3. โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เพียงพอ ทุกชั้นเรียน เช่น โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์
4. การใช้สื่อ DLIT
5. ปัญหาและอุปสรรค์ในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of chaisri-nites. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms