ฐานข้อมูลนักเรียนไทย
แบบฟอร์มนี้จัดทำขึ้นโดยสมาคมนักเรียนไทยในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ (TSAN) สำหรับการจัดทำฐานข้อมูลนักเรียนไทย

จุดประสงค์ของการเก็บข้อมูลนี้มีดังนี้
1. เพื่อให้ทราบจำนวนนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์
2. เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการติดต่อประสานงานกับนักเรียนในสถานการณ์ทั่วไป และในสถานการณ์ฉุกเฉินตามนโยบายของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเฮก ที่ให้สมาคมนักเรียนไทยฯเป็นผู้ดูแลประสานงานในส่วนนักเรียน
3. เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักเรียนไทยในอนาคต

*ข้อมูลส่วนตัวของผู้กรอกข้อมูลนี้จะถูกเก็บเป็นความลับ ใช้ในกิจกรรมของสมาคมฯเท่านั้น และจะไม่ถูกใช้เพื่อการพาณิชย์

ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ (ภาษาไทย) *
Your answer
นามสกุล (ภาษาไทย) *
Your answer
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) *
Your answer
นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) *
Your answer
เพศ *
วัน เดือน ปีเกิด *
MM
/
DD
/
YYYY
E-mail ที่สามารถติดต่อได้ *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ในเนเธอร์แลนด์ *
Your answer
เมืองที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน *
Your answer
ที่อยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ *
(หากไม่ต้องการระบุ ให้กรอกเครื่องหมาย -)
Your answer
สถานะปัจจุบัน *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service