4.2_แบบบันทึกการนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (IS3)
1.ชื่อกิจกรรม *
2.วันที่ทำกิจกรรม *
MM
/
DD
/
YYYY
3.ช่วงเวลาที่ทำกิจกรรม *
Time
:
4.สถานที่ทำกิจกรรม *
5.ชื่อ ชั้น เลขที่ ผู้จัดกิจกรรม IS3 *
6. ชื่อ ชั้น เลขที่ โรงเรียน หรือข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม IS3 : คนที่ 1 *
6.1ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม IS3 คนที่ 1 *
Required
6.2 ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม IS3 คนที่ 1 *
6.3 ภาพประกอบการทำกิจกรรม IS3 : คนที่ 1
7. ชื่อ ชั้น เลขที่ โรงเรียน หรือข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม IS3 : คนที่ 2
7.1ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม IS3 คนที่ 2
7.2 ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม IS3 คนที่ 2
7.3 ภาพประกอบการทำกิจกรรม IS3 : คนที่ 2
8. ชื่อ ชั้น เลขที่ โรงเรียน หรือข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม IS3 : คนที่ 3
8.1ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม IS3 คนที่ 3
8.2 ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม IS3 คนที่ 3
8.3 ภาพประกอบการทำกิจกรรม IS3 : คนที่ 3
9. ชื่อ ชั้น เลขที่ โรงเรียน หรือข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม IS3 : คนที่ 4
9.1ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม IS3 คนที่ 4
9.2 ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม IS3 คนที่ 4
9.3 ภาพประกอบการทำกิจกรรม IS3 : คนที่ 4
10. ชื่อ ชั้น เลขที่ โรงเรียน หรือข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม IS3 : คนที่ 5
10.1ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม IS3 คนที่ 5
10.2 ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม IS3 คนที่ 5
10.3 ภาพประกอบการทำกิจกรรม IS3 : คนที่ 5
ความถี่ของความพึงพอใจในครั้งนี้ *
ร้อยละความพึงพอใจในครั้งนี้ *
ข้อเสนอแนะเพื่อการนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคมในครั้งถัดไป *
ประเมินตนเอง
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of กัลยาณีศรีธรรมราช. - Terms of Service - Additional Terms