ZÁPIS do 1.ročníka ZŠ Nám.A.H.Škultétyho,V.Krtíš
Email address *
Meno a priezvisko dieťaťa *
Dátum narodenia dieťaťa *
MM
/
DD
/
YYYY
Rodné číslo dieťaťa *
Miesto narodenia *
Národnosť *
Občianstvo *
Adresa dieťaťa-trvalý pobyt /ulica,č domu,PSČ,obec/ *
Adresa dieťaťa-prechodný pobyt /ulica,č.domu,PSĆ,obec/ *
Má dieťa súrodenca na našej škole? /meno,trieda/ *
Adresa MŠ /počet rokov dochádzky do MŠ/ *
Absolvovalo Vaše dieťa vyšetrenie/test zrelosti/ v pedagogicko-pychologockej poradni? *
Malo Vaše dieťa odklad povinnej školskej dochádzky? *
Navštevuje Vaše dieťa pravidelne pedagogicko-psychologickú poradňu? *
Bude Vaše dieťa navštevovať ŠKD /školský klub detí/? *
Bude sa Vaše dieťa stravovať v ŠJ? *
Záväzne prihlasujem svoje dieťa na: *
Meno a priezvisko otca,titul *
Adresa - trvalý pobyt /ulica ,č.domu,PSČ,obec/ *
Adresa -prechodný pobyt /ulica,č.domu,PSČ,obec/ *
Telefónny kontakt,mailová adresa *
Viete číslo svojej elektronickej schránky cez www.slovensko.sk? *
Ak ste na predchádzajúcu otázku odpovedali áno,napíšte číslo svojej schránky
Meno a priezvisko matky,titul *
Adresa - trvalý pobyt /ulica ,č.domu,PSČ,obec/ *
Adresa - prechodný pobyt /ulica ,č.domu,PSČ,obec/ *
Telefónny kontakt,mailová adresa *
Viete číslo svojej elektronickej schránky cez www.slovensko.sk? *
Ak ste na predchádzajúcu otázku odpovedali áno,napíšte číslo svojej schránky
Súhlasím so spracovaním osobných údajov týkajúcich sa môjho dieťaťa a mńa na dobu nevyhnutnú pre potreby školy podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov *
Zvolením políčka "áno" čestne prehlasujem ,že menované dieťa som nezapísal/a na inú ZŠ a nie sú mi známe iné závažné okolnosti,ktoré by ovplyvnili nástup na povinnú školskú dochádzku dieťaťa.Zároveň prehlasujem,že o tejto skutočnosti sú informovaní obaja zákonní zástupcovia dieťaťa. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy