Kvalifikační zkoušky

Datum a čas / Date and time:
16.6.2017 - 18.6.2017

Adresa / Address:
Fakulta architektury VUT v Brně
Poříčí 273/5, Brno
Czech Republic

1. Kvalifikační zkoušky ECVET

Zkoušky se budou konat v Hostimi, cena zkoušky z jednoho kurzu bude 1250,- Kč. Délka zkoušky je cca 5 hodin, v 1 dni je možno vykonat zkoušky ze dvou kurzů.

2. Kvalifikační zkoušky NSK

Zkoušky se budou konat v Hostimi, cena samostatné zkoušky bude 7900,- Kč pro kvalifikaci omítkář a dekoratér omítek, 9900,- Kč pro kvalifikaci zedník. Cena zkoušek, které jsou spojeny s rekvalifikačními kurzy, je součástí ceny rekvalifikačních kurzů

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Úhrada kurzu: číslo konta / Payment: bank account number

  FIO banka, účet č. 2700376948/2010 IBAN: CZ34 2010 0000 0027 0037 6948, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
  This is a required question