Küsimustik kanepituru reguleerimise vastuvõetavatest vormidest / Опрос приемлемого вида урегулировки законов о конопле
Seni ei ole Eestis uuritud, millistel tingimustel oleks kanepi reguleerimine Eesti elanikele vastuvõetav. Käesolev uuring otsib sellele küsimusele vastuseid. Küsimustik on anonüümne ja koosneb kahest osast. Küsimustiku esimene pool uurib, milline on vastaja arusaam Eestile sobivast kanepiregulatsioonist; teises pooles soovime teada vastaja vanust, sugu ja vabas vormis kommentaare. Vastama on oodatud kõik inimesed, kes soovivad kanepi reguleerimise debatis kaasa rääkida.

До сегодняшнего дня, в Эстонии ни разу не был поднят вопрос о том, какие условия урегулировки законов, связанных с коноплей, были бы приемлемы для местных жителей. Данный опрос ищет ответ на этот вопрос. Опрос проводится анонимно и состоит из двух частей. Первая часть призвана выяснить какая форма регулировки конопли в Эстонии приемлима для респондента, вторая же часть - узнать пол, возраст и мнение отвечающего. В опросе может принять участие любой, кто желает участвовать в дебатах о регулировании конопли.
Millisest vanusest alates võiks Eestis joovastava kanepi tarvitamist lubada? С какого возраста можно было бы разрешить потребление пянящей конопли? *
Kellele võiks olla lubatud joovastava kanepi tarvitamine Eestis? Кому можно разрешить потребление пьянящей конопли в Эстонии? *
Kus peaks olema lubatud joovastava kanepi tarvitamine? Где можно разрешить потребление пьянящей конопли?
Kas turistidele võiks kanepi tarvitamist lubada? Можно ли разрешить потребление конопли туристам? *
Millised joovastava kanepi tooted peaksid olema lubatud müügiks? Какие продукты пьянящей конопли должны быть допущены к продаже?
Kui palju oleksite valmis maksma seadustatud joovastava kanepigrammi eest? Сколько вы готовы заплатить за грамм законной пьянящей конопли?
Clear selection
Kellel võiks olla lubatud Eestis joovastava kanepi kasvatamine? Кому можно разрешить выращивать коноплю? *
Required
Kas meedias peaks olema lubatud joovastava kanepi ja joovastavate kanepitoodete reklaam sarnaselt alkoholireklaamiga? Должна ли реклама пьянящей конопли и продукции с ней быть разрешена в СМИ, подобно рекламе алкоголя? *
Kas joovastava kanepi tarvitamise kohtades võiks olla lubatud ka alkoholi müük? Должна ли в местах продажи пьянящей конопли так же быть разрешена продажа алкоголя?
Clear selection
Kas peaks piirama joovastava kanepi ühe kuu ostukogust? Нужно ли ограничивать количество пянящей конопли, разрешенное для покупки в месяц?
Clear selection
Kas peaks piirama alkoholi ühe kuu ostukogust? / Нужно ли ограничивать количество алкоголя, разрешенного для покупку в месяц? *
Kas Te nõustuksite kanepi reguleerimisega tingimusel, et kõik Teie kanepiostud registreeritakse ja talletatakse andmebaasi, millele on ligipääs Teie perearstil? Вы согласились бы на измемение законов, если впредь каждую покупку конопли регистрировали бы в базе данных, к которой будет доступ у Вашего семейного врача?
Clear selection
Kas mõõdetavas kanepijoobes autorooli istumine peaks olema karistatav? Должны ли наказывать людей, которые садятся за руль с измеримым опянением коноплей? *
Kas olete vastanud eelmisele kanepiküsimustikule? Вы уже отвечали на предыдущий опрос про коноплю?https://forms.gle/UzzA2QhY6qB4GBYA8 *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy