สำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) ปีการศึกษา 2563 *กรุณาตอบกลับภายในวันที่ 8 พ.ค. 2563
ระดับชั้น (เดิม) *
คำนำหน้าชื่อนักเรียน *
ชื่อ - นามสกุล *
ไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ
Your answer
ในครอบครัวของนักเรียนมีนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น อ.1 - ม.6 จำนวนกี่คน (ไม่รวมนักเรียนที่กำลังสำรวจอยู่) *
นักเรียนมีโทรศัพท์ที่เป็นสมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต ไว้ใช้งาน *
ผู้ปกครองมีโทรศัพท์ที่เป็นสมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต ไว้ใช้งาน *
ที่บ้านของนักเรียนมีโทรศัพท์ที่เป็นสมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต ไว้ใช้งานรวมกันทั้งหมดกี่เครื่อง *
พื้นที่บริเวณบ้านนักเรียนมีสัญญาณอินเทอร์เน็ต (มือถือ) / Wi-Fi ที่สามารถใช้งานได้ในปัจจุบัน *
ที่บ้านนักเรียนมีทีวีธรรมดา หรือ สมาร์ททีวี *
Required
ที่บ้านของนักเรียนมีทีวีธรรมดา หรือ สมาร์ททีวี ไว้ใช้งานรวมกันทั้งหมดกี่เครื่อง *
ทีวีที่บ้านของนักเรียนเชื่อมต่อผ่านระบบสัญญาณใด
ผู้ปกครองมีเวลาดูแลบุตรหลานในการเรียนออนไลน์วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่ เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. *
ผู้ปกครองสะดวกพบคุณครูได้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง *
สถานะการเงินทางครอบครัวของนักเรียนได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 หรือไม่ *
ผลกระทบและความกังวลใจต่อปัจจัยพื้นฐานจำเป็นต่อการเรียน (ที่ไม่เกี่ยวกับอุดหนุนปกติที่รัฐจัดให้) *
นักเรียนมีความเครียด เบื่อ ขาดแรงจูงใจ กังวลใจเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนหรือไม่ *
ผู้ปกครองของนักเรียนได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 หรือไม่ *
ระบุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อผู้ปกครองหรือนักเรียนได้
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยศิลปากร. Report Abuse