แบบข้อสอบก่อนเรียนบทที่ 1 ม.5
ให้เวลาทำ 10 นาที
ใส่เลขที่ ชื่อ - นามสกุล *
Your answer
การแปลภาษาเครื่องทีละลำดับหมายถึง
5 points
ภาษาซีมีต้นกำเนิดมาจากภาษาใด
5 points
โครงสร้างของภาษาซีประกอบด้วยกี่ส่วน
5 points
4. ข้อใดต่อไปนี้ไม่สามารถใช้เป็นชื่อในภาษาซี
5 points
5.จากโปรแกรมต่อไปนี้ บรรทัดใดของโปรแกรมข้อใดผิด
5 points
โปรแกรมต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 6-7 #include <stdio.h>int main() { float b,h,area ; printf("Input Base :>"); ( 1 ) . printf("Input Height :>"); scanf("%f",&h); area = 0.5*b*h ; ( 2 ) . return(0);}
Your answer
6. ช่องว่างหมายเลข (1) คือ
5 points
7. ช่องว่างหมายเลข (2) คือ
5 points
8. บรรทัดใดจากโปรแกรมต่อไปนี้ เมื่อตัดทิ้งไปแล้วโปรแกรมก็ไม่เกิด Error เมื่อทดสอบโปรแกรม #include <stdio.h>int main() (1){ (2) printf("hello "); (3) return(0); (4)} (5)
5 points
9. ต้องการขึ้นบรรทัดใหม่ ใช้ Control ด้วย Backslash แบบใด
5 points
ต้องการแสดงเครื่องหมาย \ ออกทางจอภาพ ใช้ Control ด้วย Backslash แบบใด
5 points
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.