ANKETË

Kjo anketë ka për qëllim mbledhjen e njohurive bazike lidhur me krimin e dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë.

Anketa është anonime dhe të dhënat do të përdoren vetëm për qëllime hulumtuese brënda organizatës.

Luteni të përgjigjeni me sinqeritet në pyetjet në vijim!

Faleminderit paraprakisht, Shoqata e Grave "Medica Gjakova"!

Sa jeni të informuar për pasojat e luftës së fundit në Kosovë? *
A mendoni që ka ndodhur dhunë seksuale gjatë luftës? *
Sa mendoni që është numri I të mbijetuarave të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë? *
Your answer
Cilat vende mendoni që janë më të prekura nga dhuna seksuale?
Your answer
A mendoni që dhuna seksuale ju ka ndodhur edhe gjinisë mashkullore? *
Required
A mendoni që dhuna seksuale ka ndodhur për fajin e të mbijetuarve?
Ku mendoni që mund të paraqitet një e mbijetuar e dhunës seksuale, në cilat institucione? *
Your answer
Si mendoni që e tejkalojnë të mbijetuarat e dhunës seksuale traumën e dhunimit? *
A mendoni se paragjykohen nga shoqëria të mbijetuarit e dhunës seksuale? *
A mendoni që të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë e kanë mbështetjen familjare? *
Sa mendoni që ju ofrohen shërbime të duhura mjekësore të mbijetuarave të dhunës seksuale? *
A mendoni që qasja në shërbimet shëndetësore duhet të jetë më e lehtë?
A mendoni që punëtorët shëndetësor I paragjykojnë të mbijetuarat? *
A mendoni se të mbijetuarat e dhunës seksuale hezitojnë të vizitojnë mjekun/gjinekologun? *
A mendoni që të stafi mjekësor duhet të trajnohet për të punuar me të mbijetuarat e dhunës seksuale? *
Shoqata e Grave "Medica Gjakova" ju falenderon për bashkëpunimin!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service