[NL] Open brief aan de besturen en directeuren van KNAW and NWO. [ENG] Open letter to the boards and directors of KNAW and NWO
[NL] Deze brief is een initiatief van Scientists For Future NL.

DE BRIEF

Aan de besturen en directeuren van KNAW en NWO,

Wij doen een beroep op de KNAW, als stem en geweten van de wetenschap en op NWO, de belangrijkste wetenschapsfinancier in Nederland, om de samenwerking tussen onderzoekers in Nederland en de fossiele energiesector kritisch te evalueren. Dit moet gebeuren in de context van betrouwbare bijdragen aan de energietransitie.

Terwijl de gevolgen van klimaatverandering overal zichtbaar zijn en in ernst toenemen, geven fossielebrandstofbedrijven openlijk de voorkeur aan aandeelhouderswinsten boven geloofwaardig klimaatbeleid. Hun beleid en activiteiten gaan lijnrecht in tegen de gezamenlijke conclusies en eisen van de internationale wetenschappelijke gemeenschap, zoals vastgelegd in de IPCC-rapporten. In 2023 hebben Shell en BP bijvoorbeeld hun strategie veranderd: ze laten hun eerdere toezeggingen voor koolstofreductie varen en bereiden in plaats daarvan nieuwe olie- en gasproductie voor. Ook oefenen ze druk uit op regeringen om beleid voor schone energie terug te draaien, in plaats van hun eigen ongekend hoge winsten te investeren in hernieuwbare energie en technologieën om de CO2-uitstoot te verminderen. De wanpraktijken van en schade door de fossielebrandstofbedrijven zijn publiek bekend. Deze ontwikkelingen maken het onmogelijk voor veel onderzoekers om samen te werken met fossielebrandstofbedrijven, zelfs bij projecten die ogenschijnlijk de energietransitie en/of het milieu dienen.

Wij, ondergetekende wetenschappers, academici en medewerkers die werken bij Nederlandse universiteiten, hogescholen en onderzoekinstituten, roepen NWO en KNAW, als hoeders van de wetenschap die steunt op geloofwaardigheid, op om deze realiteit te verwoorden in niet mis te verstaan beleid. U moet lopende onderzoekssamenwerkingen kritisch evalueren en alleen nieuwe samenwerkingen met bedrijven uit de fossiele energiesector toestaan en financieren die zich op korte termijn aantoonbaar committeren aan de doelen van het klimaatakkoord van Parijs. Tot nu toe voldoet geen enkel bedrijf in de fossiele energiesector aan deze criteria, wat betekent dat we niet kunnen en willen samenwerken deze bedrijven totdat ze dat wel doen.

[ENG] This letter is an initiative of Scientists For Future NL.

THE LETTER

To the boards and directors of KNAW and NWO,

We appeal to KNAW, as the voice and the conscience of science and to NWO, the most important science funding body in the Netherlands, to critically evaluate collaboration between researchers in the Netherlands and the fossil energy sector. This must be done in the context of trustworthy contributions to the energy transition. 

While the effects of climate change are visible everywhere and are increasing in severity, fossil fuel firms openly prefer shareholder profits to credible climate policies. Their policies and activities go directly against the concerted conclusions and requirements of the international science community, as laid out in the IPCC reports. In 2023, for instance, Shell and BP changed their strategy: they are abandoning their previous commitments to decarbonisation and are instead preparing new oil and gas production. They are also putting pressure on governments to roll back clean energy policies, rather than using their own unprecedented profits to invest in renewable energy and technologies to reduce CO2 emissions. Records of corporate wrongdoing and harm by the fossil fuel firms are clear and publicly available. These developments make it impossible for many researchers to work with fossil fuel firms, even on projects ostensibly serving the energy transition and/or the environment.

We, the undersigned scientists, academics and employees working in Dutch universities, hogescholen and research institutes, call on NWO and KNAW, as guardians of science relying on credibility, to articulate this reality in unmistakable policy. You must critically evaluate ongoing research collaborations and only allow and fund new collaborations with companies from the fossil energy sector that demonstrably commit, in the short term, to the goals of the Paris Climate Agreement. So far, no fossil fuel firm complies with these criteria, which means that we cannot and do not want to collaborate with such companies until they do.  
 This letter is available to sign until November 5
th 2023

Signatories / Ondertekenaars:

Dr. Nicole Bale; Dr. Kim Sauter; Juul Verschuuren MSc; Laura Pacho MSc; Prof. Han Dolman; Dr. Marthe Wens; Pieter Hovenkamp MSc; Henriette de Waal;  Aaike van Oord MSc;  Daan van Loon MA; Dr. Darci Rush; Dr. Diana Sahonero Canavesi; Dr. Ir. Arjen Markus; Dr. Loes Gerringa; Dörte Poszig MA; Dr. Harald Buijtendijk; Liesbeth Hondelink MSc; Dr. Thomas Fossen; Mathilde van Oudenaren MSc; Dr. Rozemund Uljée; Andrea Reyes Elizondo MA; Dr. Zeynep Erdem; Dr. Ann Marie Wilson; Dr. Frank Chouraqui; Dr. Sergej van Middendorp; Dr. Maien Sachisthal; Dr. Koen Lemaire; Dr. Caspar Jacobs; Prof. Julia Schaumburg; Bouke Jung MSc; Dr. Hans van Haren; Dr. Cecilia Zagaria; Dr. Martijn Duineveld; Dr. Marjan Smeulders; Prof. Monique Jaspers; Dr. Naomi van Steenbergen; Dr. Marleen Balvert; Dr. Floor Basten; Prof. Susanna Lindberg; Dr. Daniel Kostić; Dr. Ir. Ellen Hopmans; Dr. Ir. Peter Roessingh; Dr. Arne Janssen; Prof. Ismee Tames; Chloé Tavernier MSc; Dr. Fabian Dablander; Thieme Stap MA; Lars Gorter MSc; Dr. Vincent Wiegel; Drs. Janna Weijers; Felicia Slettenhaar BSc; Dr. Jur Koksma; Prof. David van Leeuwen; Prof. Dr. Ir. Peter Verburg; Dr. Milan van Lange; Lilian Seip MSc; Ivar Maas MSc; Prof. Dr. Frans de Haas; Dr. Marie Louise Krogh; Dr. Martijn Boven; Carlijn Keijzer MA; Prof. Annemie Halsema; Prof. (em.) Dr. Peter Romijn; Dr. Stephen Harris; Dr. Riccardo Riva; Jelle Lagerweij MSc; Laura Mansier; Prof. Dr. Steph Menken; Ing. Abraham Jan Joris; Maarten van der Bent MSc MA; Dr. Judith van Bleijswijk; Denzel Ignacia MSc; Afke Berger MA; Prof. Irene Van Staveren; Helena Schmidt MSc; Drs. Gieljan de Vries; Edith Eder MSc; Prof. Sander Otte; Elise Brouwer MA; Dr. Jans Henke; Drs. Angela Caredda; Sanne Hijlkema MSc; Dr. Fleur Visser; Ans Hekkenberg MSc; Dr. Femke de Jong; Dr. Nora Richter; Dr. Sébastien Matamoros; Dr. Elly Morriën; Dr. Tanja Stratmann; Dr. Anne Urai; Dr. Eleonora Puccinelli; Dr. Kenneth Rijsdijk; Dr. Disa Sauter; Peter Farrell MSc; Dr. Joshua Hamm; Katrin Haettig MSc; Dr. Allix Baxter; Koen Pelsma MSc; Arthur Oldeman MSc; Addison Rice MSc; Dr. Geert Hensgens; Yord Yedema MSc; Yvo Witte; Dr. Sjoerd Groeskamp; Dr. Anna von der Heydt; Maaike van de Kamp; Dr. Jorien Vonk; Prof. Dr. David Thieltges; Malavika Sivan MSc; Prof. Dr. Ir. Inge Loes ten Kate; Tom Junker MSc; Claudia Meyer MSc; Anneke Vries MSc; Lena Richter MA; Mischa Brendel MSc; Davide Rega MSc; Dr. Danica Mitrovic; Juul de Metz-Olthuis MSc; Szabina Karancz MSc; Dr. Mary Greene; Prof. Maarten Kleinhans; Dr. Akvilė Bouwens; Dr. Yuri Engelhardt; Prof. Dr. Judith Daniels; Dr. Ir. Geert Aarts; Dr. Stephen Snelders; Dr. Linda Kamp; Dr. Loek Spitz; Ir. Ing. Willem Klok; Rishikesh Joshi MSc; Sara Linde Neven MSc; Prof. Dr. Carla Irene Koen; Dr. Martijn Duineveld; Dr. Ir. Ignas Heitkönig; Jacqueline Hoppenreijs MSc; Caspar Antonius Jacobus Hanselaar MSc; Drs. Pieta Harsveld; Ir. Fransiska Groenland; Evi Rozendal MSc; Drs. Jelka Lustenhouwer; Dr. Esther Parigger; Drs. Johanneke van Marle; Dr. Daniel Th. Jauslin; Prof. Rob Middag; Dr. Susanne van Donk; Dr. Julia Engelmann; Dr. Constanze Binder; Dr. Su Ding; Ir. Erik Hendriks; Prof. Lisa Herzog; Dr. Tudor Cristea; Julia Dorigo MSc; Dr. Claire Stevenson; Prof. Dr. Christa-Maria Lerm Hayes; Prof. Corine de Ruiter; Daan Reijnders MSc; Dr. Frits Hilgen; Dr. Ernst-Jan Kuiper; Evelyne Shamier MA; Dr. Javier Garcia-Bernardo; Drs. Charan van Krevel; Dr. Ir. Laurens Bliek; Dr. Kees Schreven; Prof. Yoad Winter; Martina Akkerman MSc; Prof. Henk Dijkstra; Dr. Sanne van der Ven; Dr. Cameron Brick; Prof. Erik van Sebille; Dr. Martyna Głodowska; Prof. Dr. Sander Begeer; Dr. Sophie Brasseur; Tim Ahuis MSc; Dr. Reubs J Walsh; Dr. Ir. Jeroen Kluck; Max van Gerrevink MSc; Dr. Michiel Helsen; Charlie Stuijt BSc; Dr. Andreas Kamilaris; Prof. Dr. Eric-Jan Wagenmakers; Prof. Rogier Kievit; Daniel Pflüger MSc; Shivani Kaul MA, MRes; Giorgio Bolchi MSc; Dr. Ir. Norbert de Ruijter; Ing. Martijn van der Sluijs-Boven; Dr. Stefan JG Vriend; Dr. Laura Claret Fernández; Prof. Dim Coumou; Dr. Ir. Nynke Schulp; Prof. Dr. Ir. Peter Verburg; Dr. Tom Berben; Dr. Edwin van Meerkerk; Prof. Dr. Eric. Beutner; Dr. Pierre Chopin; Dr. Jillian Student; Dr. Ir. Nathalie Steins; Dr. Joseph Burant; Ing. Stephanie Erwin; Sophie Pieternel de Bruin MSc; Dr. Rudi Künzel; Dr. Martijn Boven; Prof. Gerard Wiegers; Dr. Tinca Polderman; Jim Boonman MSc; Prof. Davide Iannuzzi; Dr. Anieke van Leeuwen; Bouke Biemond MSc; Prof. Dr. Ingo Venzke; Dr. Andrew Littlejohn; Dr. Ir. Martijn Booij; Dr. Miriam Meissner; Prof. Dr. Seline Trevisanut; Dr. Marc Pauly; Dr. Paul Behrens; Prof. Dr. Fulco Ludwig; Julian Boer LLM; Ida Mae de Waal LLM; Prof. Dr. Christina Eckes; James McGrail MSc; Max Willems MSc; Alessio Devis; Drs. Ilse Prins; Dr. Marije Schaafsma; Yannick van den Berg LLM; Loes Verkuil MSc; Dr. Jasmijn Rana; Dr. Bjorn Robroek; Irthe de Jong LLM MA; Renske Vroom MSc; Miki de Brouwer MSc; Dr. Anouk de Koning; Dr. Sophie Rickebusch; Dr. Heleen Mees; Prof. Michiel van den Broeke; Tom Heuts MSc; Bianca Spiering MSc; Prof. Federico Savini; Ida Peterse MSc; Dr. Laura Kleerekoper; Dr. Matthias Olthaar; Dr. Frances Dunn; Dr. Rodrigo Ochigame; Ilona de Weert MSc; Dr. Susan Blackwell; Joshua Climo MSc; Dr. Ingeborg Klarenberg; Prof. Dr. Elena Cavagnaro; Dr. Sai Englert; Teun Schrieks MSc; Cengiz Arslan MSc; Dr. Frank Chouraqui; Prof. Roos Vonk; Prof. Dr. Chris Backes; Prof. Dr. Philipp Pattberg; Guus Middelbeek MSc; Trinidad Navarro-Castillo MBA; Dr. Anne van Loon; Drs. Yikang Zhang; Dr. Lucia Tomassini; Prof. Leah Henderson; Dr. Iris Pit; Prof. Dr. Esther Peeren; Astrid Bastiaens MSc; Dr. Therez Walker; Niels Wagemaker BSc; Dr. Barbara Müller; Dr. Juliette Alenda; Oleksandr Mialyk; Lotje Elizabeth Siffels MA; EngD. Ir. Andrea Vargas Farias; Simone van Wieringen MSc; Dr. Marina Friedrich; Prof. Dr. Godelieve Spaas; Dr. Iris Manola; Edgar Daniel Peregrina Gonzalez MSc; Drs. Gerrit Schaafsma; Dr. Margaretha Wewerinke-Singh; Prof. Dr. Patricia Lago; Dr. Koos Wagensveld; Prof. Dr. Egbert Dommerholt; Dr. Liesbeth Rijsdijk; Dr. Oscar Franken; Drs. Monique Peperkamp; Alynda Kok MSc; Maarten van Doorn MSc; Michelle Westdijk BSc; Linda Knoester MSc; Roy Belderok MSc; Prof. Dr. Roderik van de Wal; Dr. Julie Hall; Prof. Dr. Geert-Jan Kroes; Dr. Niels Debonne; Renate Schelwald MSc; Marc van der Meide MSc; Dr. Clemens Kaupa; Dr. Mark R. Westmoreland; Jeltje van der Haer MA; Dr. Bianca Harms; Dr. Thomas Fossen; Dr. Niels Raes; Dr. Jeff Diamanti; Dr. Jacco van Uden; Dr. Maarten Schrama; Prof. Dr. Hans de Kroon; Dr. Ir. Henk-Jan Kooij; Sander Buddendorf MSc; Dr. Tim Williams; Dr. Peter Klaren; Dr. Madelon Lohbeck; Dr. Marja Exalto-Sijbrands; Charlotte van der Veen MA; Dr. Mathieu Blondeel; Dr. Hans C Ossebaard; Manon Verberne MSc; Ir. Reginald Grendelman; Hannah Broeckx MSc; Jade Bogaart MA; Dr. Joost Breeksema; Ilya Kolpakov MSc; Drs. Simone Burger; Robin Lexmond MSc; Sophie Buchel MSc; Anne Kervers MSc; Dr. Ronald Hutjes; Michael Monson MSc; Prof. Dr. Frans-Willem Korsten; Prof. Kaj Morel; Dr. Jimmy de Fouw; Carlijn Wentink MSc; Clara Van Eenooghe MSc; Drs. Mariëlle van Es; Dr. Guus Dix; Sissy Hofmeester MSc; Dr. Rein Haarsma; Drs. Dirk Hilbers; Dr. David Rossati; Dr. Renske Vos; Prof. Dr. Marija Bartl; Dr. Pola Cebulak; Karoline Huth MSc; Alison Carter BA; Dr. Stefan Salomon; Prof. Dr. Martine Maan; Dr. Dion Kramer; Daniel Ostkamp MSc; Cecile Hilgen MSc; Maria Fraaije MSc; Constant Swinkels MSc; Joren Bruggink MSc; Dr. Silvia De Conca; Ing. Dick Jager; Dr. Roos van Oosten; Tristian Stolte MSc; Dr. Jessica Hill; Dr. Candida Leone; Dr. mr. Anne de Hingh; Dr. Sarah Eskens; Josh Bruegger BSc; Drs. Annabel van der Weide; Drs. Garjan Sterk; Margaret Gold MBA, BSc; Dr. Kirsten Canté; Dr. Meike Morren; Dr. Jonas Haslbeck; Drs. Ingrid de Vries; Indra Steens MSc; Ir. Bob van Vliet; Adam Finnemann MSc; Dr. Pim Klaassen; Dr. Nithya Subramanian; Dr. Cristiana Strava; Dr. Benedikt Haug; Laurens Kemp MSc; Dr. Hans Korteling; Prof. Dr. Rens Bod; Myrthe Veenman MSc; Dr. Tineke Troost; Dr. Estefania Velilla; Sara Keetelaar MSc; Dr. Ir. Rick van Rein; Dr. Gerben ter Riet; Guðrún Rut Guðmundsdóttir MSc; Prof. Dr. Barbara Regeer; Lotje Elizabeth Siffels MA; Dr. Annelli Janssen; Dr. Tijmen Wisman; Dr. Kevin Pijpers; Justien Dingelstad MSc; Dr. John van der Kamp; Ricarda Proppert MSc; Dr. Ingrid Tulp; Adriaan Graas MSc; Prof. Robert Vermeiren; Oliver Bittner MSc; Jip Vrooman MSc; Dax Houtkamp MSc; Dr. Luigi Corrias; Dr. Peter Sonderen; Olvin van Keeken MSc; Dr. Carolina Camargo; Miriam Sterl MSc; Prof. Laura Villanueva; Victoria Mason MSc; Prof. Dr. Helge Niemann; Alejandro Abdala MSc; Dr. Peter Kraal; Prof. Dr. Ir. Remco Kort; Jeroen Hoekendijk MSc; Prof. Dr. Ir. Geert Heijenk; Dr. Alex Brandsen; Drs. Wes Damen; Helena Russello MSc; Dr. Ida Damen; Dr. Katharina Alter; Eva Lansu MSc; Dr. Barbara Koole; Dr. Tim Bleeker LLM; Ir. Rafael Pichler; MSc. Tanner Tuttle; Dr. Ina Vollmer; PharmD Chrysanthi Pachoulide; Prof. Dr. Jan-Berend Stuut; MSc. Michel Koenen; Dr. Pepijn Bakker; Dr. Kim Naudts; Dr. Maarten A. Prins; Dr. H.J.L. van der Lubbe; Drs. Eline Leijten; Dr. Niels de Winter; Dr. Rick Hennekam; Dr. Nick Schutgens; Dr. Loes Kreemers; Timothy de Zeeuw MA; Dr. Sander Veraverbeke; Leonhard Volz; Dr. Ivano Malavolta; Dr. Yvonne Blokland; Dr. Eiko Fried; Dr. Margriet Lantink; Dr Dan Stowell; Prof. Djoerd Hiemstra; Dr. Ilja J. Kocken; Prof. Paola Gori Giorgi; Prof. Dr. Ir. Mike Jetten; Dr. Natalie van Dis; Dr. Ir. Cees Haringa; Dr. Vojtech Tlaskal; Thomas Janssen MSc; Prof. Dr. Eric Venbrux; Sarah Seidel MA; Prof. Gijs Nelemans; Sam Rasing; Em. Lector GGZ Jaap van der Stel; Marije van der Kamp MSc; Dr. Sean Vrielink; Dr. Aafke Fraaije; Luc de Monte; Dr. Gwen van der Wijk;

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Professional title (Dr., Prof., MSc., BSc., Ing., Drs. etc)
Full name *
Job title (will not be shared publicly)
University or Institute (will not be shared publicly)
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy