Giấy chứng nhận sinh viên

Lưu ý: Với các trường hợp bị mất thẻ SV. SV phải lên phòng CTCT&CTSV (phòng 103, 104, nhà C1) để xin chứng nhận.
Vui lòng điền chính xác và đầy đủ thông tin để Bạn nhanh chóng có được giấy tờ.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question