VIII OLIMPÍADA DE FILOLOGIA CATALANA (7 DE MARÇ DE 2019)
Disposes de 45 minuts per a respondre aquest qüestionari. Quan s'acomplisca el temps, has de pitjar el botó "ENVIAR" que hi ha al final. Has de respondre TOTES les preguntes. Calcula bé el temps. L'avaluació sempre serà sumativa, és a dir, una resposta errònia no descomptarà punts. En cas d'empat, el temps invertit decidirà la prelació. Sort!
Escriu el teu nom complet *
Nom i cognoms
Your answer
Marca la paraula que té la e oberta. *
Marca l'opció que corresponga a una parella d'antònims *
Marca el tret que caracteritza la vida o l'obra de Joan Fuster. *
Quina opció correspon a la frase "Regala'ls-el" *
Marca l'opció correcta per a cada tipus de text. *
14 punts
1 Text argumentatiu
2 Text expositiu
3 Text narratiu
4 Text descriptiu
5 Text instructiu
Sol mostrar un estil segmentat
Ex.: una conferència a la universitat
Ex.: Un monografia sobre física quàntica
S'hi una defensa d'un tema
Mostrar com és una cosa a fi d'informar, argumentar o explicar.
Ex.: un article d'opinió
Ex.: una llei
Sol comptar amb un desenllaç final
Contar successos referits a persones que es distribueixen en un període de temps
Convéncer o persuadir
Ex.: una novel·la
Mostrar de manera objectiva una informació per a fer-la comprendre, definir-la, etc.
Ex.: un editorial d'un diari
Ex.: una recepta de cuina
Marca la paraula que té la e tancada. *
A quin personatge corresponen aquests trets: va ser un filòleg, químic i gramàtic que va viure entre el segle XIX i el XX. Va ser amant de l'excursionisme i es pot considerar clau en la normativització de la nostra llengua.
Tria l'opció correcta que corresponga per aquest orde a geosinònims d'aquests mots: mongeta, pebrot, cosquerelles, dacsa, vermell. *
Marca la paraula que té la o tancada. *
Marca el tret que no correspon a la vida o a l'obra d'Enric Valor. *
Ací tens cinc formulacions del tema d'un text. Tria la que siga més adequada. *
Quin mot correspon a aquesta definició: 'sufragar les despeses' *
Quina opció és correcta per a la definició: 'Pluja molt forta, que dona lloc a una precipitació que dura poc i amb intervals de cel clar' *
Quin mot és correcte per a substituir el barbarisme "lograr" *
Quina afirmació correspon a "em vaig espatlar": *
Quin mot correcte correspon a aquest barbarisme: cauce *
Quin mot no és correcte per a evitar el castellanisme "despejar" *
Quin mot és correcte per a evitar el castellanisme "escaparate (d'una botiga)"? *
Quin sinònim no és correcte? *
Quin mot no és un peix en valencià? *
Marca l'opció correcta per a les clàusules que estan entre parèntesis. *
7 punts
1 Clàusula subordinada substantiva
2 Clàusula subordinada adjectiva
3 Clàusula subordinada adverbial circumstancial de manera
4 Clàusula subordinada adverbial no circumstancial condicional
5 Clàusula coordinada
Té por (o té fred?)
Ha fet un discurs (que ha agradat a tot el món)
No t'ho voldrà dir (si li ho demanes així)
No sap (a què s'ha d'atindre)
La veritat és (que no tinc diners)
Fes-ho (sense dir-li-ho)
(Menjar a la universitat hui) és una idea fantàstica
Marca la paraula que té la o oberta. *
Marca l'opció que corresponga. *
4 punts
1 llengües majoritàries
2 llengües minoritzades
3 llengües minoritàries
4 llengües romàniques
romanés, portugués, occità
danés, grec, letó
gallec, català, escocés
anglés, xinés, espanyol
Marca l'opció no vinculada a l'obra de Manuel de Pedrolo. *
Marca la paraula que té la o oberta. *
Marca l'opció adequada. *
9 punts
1 Valencià
2 Català central
3 Baleàric
jo òmplic
que elles servesquen
que elles partisquen
les meves
ses meves
jo omplo
que elles parteixin
jo umpl
les meues
Marca l'opció correcta per a la grafia en majúsucula. El símbol [d3] correspon a l'africada palatal sonora de "jove" i el símbol [tS] a l'africada palatal sorda de "xarrar". *
4 punts
1 [z]
2 [s]
3 [d3]
4 [tS]
anàliSi
estoIG
dotZe
fuIG corrent
Utilitza el recurs de l'"escriptura parlada": desapareix el narrador, subjectivisme narratiu, destinatari imaginari, reprodució ininterrompuda del pensament. Qui fa servir aquest recurs? *
Marca la correspondència correcta. *
5 punts
1 fer la neteja
2 pedre l'energia
3 destrossar
4 ser infidel
5 deixar d'assistir
fer a banderes
fer fugina
fer dissabte
fer el salt
fer figa
Marca l'opció correcta per a la grafia en majúsucula. El símbol [d3] correspon a l'africada palatal sonora de "jove" i el símbol [tS] a l'africada palatal sorda de "xarrar". *
4 punts
1 [z]
2 [s]
3 [d3]
4 [tS]
falS amic
imaTGe
treS cadires
escabeTX excepcional
Marca l'opció que correspon al cas següent: "Vaig sentir dir a la veïna que estava molt molesta" *
Aquest poeta esdevé la veu del poble, explica el que ha viscut, comparteix la seua experiència: la mort, la misèria, la llengua, l'amor. De qui parlem? *
Marca l'opció correcta per a la grafia en majúsucula. El símbol [d3] correspon a l'africada palatal sonora de "jove" i el símbol [tS] a l'africada palatal sorda de "xarrar". *
4 punts
1 [z]
2 [s]
3 [d3]
4 [tS]
carXofa
miG any
doS daus
veloÇ i eficaç
Marca l'opció correcta per al fragment entre parèntesis. *
5 punts
1 Subjecte
2 Complement Directe
3 Complement Indirecte
4 Complement de Règim
5 Circumstancial (o Adjunt)
No destorbes (la teua germana)
Ha organitzat una festa especial (per al seu aniversari)
Han vingut (deu persones)
Prové (de França)
No et burles (de la seua faena)
Tria l'opció que no s'adiga a la vida o a l'obra de Quim Monzó. *
Marca el procediment morfològic amb què s'ha creat els termes següents. *
10 punts
1 acrònim
2 manlleu
3 composició
4 derivació
5 sintagmació
làser
catering
transceptor
TERMCAT
llapis òptic
terraplé
acoblament
mà de morter
piscicultura
internet
Marca l'opció correcta per al fragment entre parèntesis. *
5 punts
1 Subjecte
2 Complement Directe
3 Complement Indirecte
4 Complement de Règim
5 Circumstancial (o Adjunt)
(La roba), no l'embruteu
(Els) mostrarem els treballs
Aniré (al mercat)
(La taula) té pols
Hui he dinat (a la cuina)
Marca l'opció correcta per a cada cas. *
4 punts
1 conflicte lingüístic
2 estandardització
3 normalització
4 normativització
Fabra, Institut d'Estudis Catalans, Acadèmia Valenciana de la Llengua
ensenyament, mitjans de comunicació, ús en tots els àmbits
varietat lingüística, reducció de la diversitat lingüística
diglòssia, autoodi, bilingüisme desequilibrat
Marca el tret que no estiga vinculat a la modalització d'un text. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service