“ÖĞRETMEN GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELERİ” ANKET FORMU
“ÖĞRETMEN GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELERİ” ANKET FORMU
Kurumumuzda alınan kararlar, çalışanların katılımıyla alınır. *
Kurumdaki tüm duyurular çalışanlara zamanında iletilir. *
Her türlü ödüllendirmede adil olma, tarafsızlık ve objektiflik esastır. *
Kendimi, kurumun değerli bir üyesi olarak görürüm. *
Çalıştığım kurum bana kendimi geliştirme imkânı tanımaktadır. *
Kurum, teknik araç ve gereç yönünden yeterli donanıma sahiptir. *
Kurumda çalışanlara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenir. *
Kurumda öğretmenler arasında ayrım yapılmamaktadır. *
Kurumumuzda yerelde ve toplum üzerinde olumlu etki bırakacak çalışmalar yapmaktadır. *
Yöneticilerimiz, yaratıcı ve yenilikçi düşüncelerin üretilmesini teşvik etmektedir. *
Yöneticiler, okulun vizyonunu, stratejilerini, iyileştirmeye açık alanlarını vs. çalışanlarla paylaşır. *
Kurumumuzda sadece öğretmenlerin kullanımına tahsis edilmiş yerler yeterlidir. *
Alanıma ilişkin yenilik ve gelişmeleri takip eder ve kendimi güncellerim. *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service