แบบทดสอบท้ายหน่วยที่ 3 เรื่องลักษณะผลกระทบของเทคโนโลยี
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว ข้อสอบมี 10 ข้อ 10 คะแนน
10. เทคโนโลยีสารสนเทศใดก่อให้เกิดผลด้านการเสริมสร้างความเท่าเทียมกันในสังคม *
1 point
3. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง *
1 point
8. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการศึกษา *
1 point
9. คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักร คือการใช้งานของคอมพิวเตอร์ในด้านใด *
1 point
1. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ *
1 point
ห้อง *
5. เทคโนโลยีการรู้จำตัวอักษรเพื่อการอ่าน เป็นผลกระทบของสารสนเทศในเรื่องใด *
1 point
เลขที่ *
6. การใช้คอมพิวเตอร์ในการสำรองตั๋วโดยสารรถไฟ เป็นผลกระทบของสารสนเทศในเรื่องใด *
1 point
ชื่อ - สกุล *
Your answer
7. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านลบ *
1 point
4. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ผลกระทบในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการอำนวยความสะดวกในด้านการติดต่อสื่อสาร *
1 point
2. เทคโนโลยีสารสนเทศจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับเครื่องมือเครื่องใช้ในการจัดการสารสนเทศยกเว้นข้อใด *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of amnatchareon School. Report Abuse - Terms of Service