Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA PHỤ HUYNH VỀ CỘNG ĐỒNG HỌC TẬP NGOẠI NGỮ

Để nâng cao chất lượng dạy học môn tiếng Anh và các ngoại ngữ nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN xin mời Ông/Bà cho ý kiến về các vấn đề liên quan tới Cộng đồng học tập ngoại ngữ. Mọi ý kiến đóng góp của Ông/Bà sẽ được sử dụng duy nhất vào mục đích nghiên cứu và được hoàn toàn giữ bí mật. Chân thành cảm ơn sự hợp tác của Ông/Bà!

  Chỉ dẫn:

  - Kí hiệu của câu hỏi bắt buộc phải trả lời: * (dấu hoa thị đỏ). - Các phần trả lời dạng viết, vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu. - Bấm vào nút "GỬI" sau khi đã hoàn tất khảo sát. - Khảo sát chỉ được hoàn tất khi trên màn hình hiện lên ô hình chữ nhật trong đó có nội dung: "Câu trả lời của bạn đã được ghi lại.".

  A. Thông tin chung về người cung cấp thông tin

  Các thông tin cá nhân chỉ nhằm mục đích theo dõi số lượng tham gia khảo sát của từng đơn vị. Chúng tôi cam kết sẽ cắt bỏ hoàn toàn phần này trước khi xử lý số liệu, vì thế sẽ không có bất cứ thông tin cá nhân cụ thể nào xuất hiện trong báo cáo khoa học.
  This is a required question
  :
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  B. Nội dung đánh giá về Cộng đồng học tập ngoại ngữ

  This is a required question
  2.1. Các học sinh trong một lớp, khối, trường học cùng một ngoại ngữ (Ví dụ: tiếng Anh, tiếng Pháp …)
  2.2. Các lớp, khối, trường học cùng một chương trình ngoại ngữ (Ví dụ. chương trình 3 năm, chương trình 7 năm …)
  2.3. Các câu lạc bộ ngoại ngữ của lớp, khối, trường
  2.4. Các nhóm ‘Cùng tiến’ giúp nhau củng cố kiến thức và nâng cao các kĩ năng nói, nghe, đọc, viết đã được dạy/luyện trên lớp
  2.5. Các câu lạc bộ ngoại ngữ ở địa phương, cơ quan do địa phương, các vị phụ huynh hoặc cơ quan lập ra
  2.6. Các trung tâm ngoại ngữ
  2.7. Các nhóm bạn tập hợp tự phát để cùng nhau thỏa mãn một nhu cầu tìm hiểu về ngôn ngữ, lịch sử, văn hóa … của đất nước mà mình học tiếng
  2.8. Các trung tâm ngôn ngữ-văn hóa nước ngoài ở Việt Nam
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  4.1. Nghe báo cáo kinh nghiệm học ngoại ngữ
  4.2. Tham gia các trò chơi ngoại ngữ
  4.3. Nghe các chuyên đề về ngoại ngữ
  4.4. Trao đổi học sinh giữa trường của Thầy/Cô với một trường của đất nước mà Thầy/Cô dạy tiếng
  4.5. Tổ chức thực hành ngoại ngữ với người bản ngữ
  4.6. Thi Olympic/hùng biện ngoại ngữ
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  6.1. Muốn nâng cao kĩ năng giao tiếp
  6.2. Muốn tiếp xúc với những người có cùng mối quan tâm về ngoại ngữ (Ví dụ: ngữ pháp, từ vựng, kĩ năng viết, kinh nghiệm làm bài thi …)
  6.3. Muốn tiếp xúc với những người có cùng cách/phương pháp học ngoại ngữ (Ví dụ: học thuộc lòng từ mới, học từ mới trong tình huống, học từ mới thông qua trò chơi …)
  6.4. Muốn tiếp xúc với những người có cùng sở thích liên quan đến ngoại ngữ (Ví dụ: âm nhạc, văn chương, lịch sử …)
  6.5. Muốn có thêm cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm học ngoại ngữ (Ví dụ: cách nhớ từ, cách học ngữ pháp …)
  6.6. Thấy nhiều người tham gia thì cũng tham gia cho vui
  Please enter one response per row
  This is a required question
  7.1. Nâng cao được các kĩ năng khẩu ngữ (nói và nghe)
  7.2. Nâng cao được các kĩ năng bút ngữ (đọc và viết)
  7.3. Phát triển được kĩ năng trình bày bằng ngoại ngữ
  7.4. Củng cố được các kiến thức đã tiếp thụ trên lớp
  7.5. Có thêm kinh nghiệm làm bài thi
  7.6. Tự tin hơn khi giao tiếp bằng ngoại ngữ
  7.7. Nâng cao được hiểu biết về văn hóa, xã hội, lịch sử … của (các) nước mà mình học tiếng
  Please enter one response per row
  This is a required question
  Được tiếp xúc với những người có cùng mối quan tâm về ngoại ngữ
  Được tiếp xúc với những người có cùng cách/phương pháp học ngoại ngữ
  Được tiếp xúc với những người có cùng sở thích liên quan đến ngoại ngữ
  Có thêm cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm học ngoại ngữ
  Nâng cao được các kĩ năng khẩu ngữ (nói và nghe)
  Nâng cao được các kĩ năng bút ngữ (đọc và viết)
  Phát triển được kĩ năng trình bày bằng ngoại ngữ
  Củng cố được các kiến thức đã tiếp thụ trên lớp
  Có thêm kinh nghiệm làm bài thi
  Tự tin hơn khi giao tiếp bằng ngoại ngữ
  Nâng cao được hiểu biết về văn hóa, xã hội, lịch sử … của (các) nước mà các em học tiếng
  Lí do khác mà Ông/Bà đã nêu
  Please enter one response per row
  This is a required question

  Chân thành cảm ơn sự đóng góp quý báu của Ông/Bà!

  Lưu ý:

  - Bấm vào nút "GỬI" sau khi đã hoàn thành khảo sát. - Nếu bạn nộp được phiếu thì trên màn hình hiện lên ô hình chữ nhật trong đó có nội dung: "Câu trả lời của bạn đã được ghi lại". - Nếu chưa nộp được phiếu, thì phải xem lại từ đầu đến cuối phiếu, để trả lời tất các các câu bắt buộc (được bao quanh bởi khung màu đỏ), sau đó lại bấm vào "GỬI"