แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร www.nualumni.nu.ac.th
ข้อชี้แจง กรุณาทำแบบสอบถามที่ตรงกับความเป็นจริงและตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด
เพศ *
อายุ *
ประเภทผู้รับบริการ *
ระดับการศึกษา *
การใช้ภาษาในเว็บไซต์ ถูกต้อง เข้าใจง่าย กระชับ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ข้อมูลในเว็บไซต์ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ข้อมูลในเว็บไซต์ครบถ้วน ตรงตามความต้องการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความเร็วในการเข้าถึงหน้าเว็บไซต์กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
เว็บไซต์ใช้งานง่าย และสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูลที่ท่านสนใจ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ขนาดตัวอักษรอ่านง่าย ชัดเจน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
มีความสวยงาม ทันสมัย และความน่าสนใจ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
มีช่องทางในการติดต่อสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความรวดเร็วในการตอบคำถาม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ได้รับคำตอบตรงตามความต้องการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความพึงพอใจต่อภาพรวมของเว็บไซต์ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
สิ่งที่ท่านต้องการให้เพิ่มเติมในเว็บไซต์ กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service