แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมจีโนมิกส์ประเทศไทยสัญจร ภาคอีสาน วันศุกร์ ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-17.00 น.ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่นโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
หมายเหตุ :
-เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเบิกจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น (ค่าพาหนะ เบิกได้ภาคพิ้นดิน)
-กรุณาส่งแบบตอบรับมายังศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น ทางโทรสารหมายเลข 0 4324 0845 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิคส์ aroon5934@gmail.com ภายใน 26 กรกฏาคม 2562
-ผู้ประสานงาน นางอธิชา มหาโยธา โทร.0 4324 0800 ต่อ 107 หรือ 09 3327 5226
-โปรดนำหนังสืออนุมัติเดินทางฉบับจริงมาในวันประชุม
ชื่อหน่วยงาน *
Your answer
ชื่อ-สกุล (กรุณาใส่คำนำหน้า) *
Your answer
ตำแหน่ง *
Your answer
เบอร์โทรที่ติดต่อได้ *
Your answer
e-mail
Your answer
อาหาร *
Required
การสำรองห้องพัก(โรงแรมอวานี ขอนแก่นโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ )
เข้าพักวันที่
MM
/
DD
/
YYYY
ออกวันที่
MM
/
DD
/
YYYY
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy