ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 2018

Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί αποτελεί μέρος εργασίας για την αποτελεσματική διδασκαλία στη σχολική τάξη. Περιέχει 6 ερωτήσεις και χρειάζεται λίγο χρόνο για να απαντηθεί. Οι ερωτήσεις αναφέρονται στο σημερινό Ελληνικό σχολείο και το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας. Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνηθούν οι στάσεις, οι πεποιθήσεις και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών και να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη διδασκαλία σε κάθε γνωστικό αντικείμενο αλλά κυρίως στα Μαθηματικά. Κάθε εκπαιδευτικός που απαντά στο ερωτηματολόγιο, θα λάβει σύντομα τα αποτελέσματα της έρευνας καθώς και το πλήρες άρθρο της εργασίας, αρκεί να επισυνάψει το e-mail του στις απαντήσεις του ερωτηματολογίου.

Ισίδωρος Γλαβάς, εκπαιδευτικός

Email address *
Είστε εκπαιδευτικός σε *
Η κύρια ειδικότητα σας είναι *
1) Ποιες από τις παρακάτω ενέργειες πιστεύετε ότι μπορούν να σας βοηθήσουν να βελτιώσετε την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας σας : *
Required
Your answer
2) Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι τα παρακάτω θέματα σχετίζονται με την αποτελεσματική διδασκαλία :
(1-λίγο, 2-αρκετά, 3-πολύ, 4-πάρα πολύ)
α) επικοινωνιακή δεξιότητα του εκπαιδευτικού *
λίγο
πάρα πολύ
β) διαπροσωπικές σχέσεις εκπαιδευτικού – μαθητών *
λίγο
πάρα πολύ
γ) διαχείριση της τάξης από τον εκπαιδευτικό *
λίγο
πάρα πολύ
δ) επαρκής γνώση του γνωστικού αντικειμένου από τον εκπαιδευτικό *
λίγο
πάρα πολύ
ε) σχεδιασμός και προετοιμασία της διδασκαλίας από τον εκπαιδευτικό *
λίγο
πάρα πολύ
ζ) αξιολόγηση, γενικά (σχολείου, μαθητή, εκπαιδευτικών δομών, ΑΠΣ, σχολικών βιβλίων κλπ.) *
λίγο
πάρα πολύ
η) αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού *
λίγο
πάρα πολύ
θ) πλήθος μαθητών της τάξης *
λίγο
πάρα πολύ
3) Σε ποιο επίπεδο πιστεύετε ότι βρίσκεται καθένα από τα παρακάτω στοιχεία στο ελληνικό σχολείο :
(1-μέτριο, 2-καλό, 3-πολύ καλό, 4-άριστο)
α) συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών *
μέτριο
άριστο
β) σχεδιασμός και προετοιμασία της διδασκαλίας από τον εκπαιδευτικό *
μέτριο
άριστο
γ) συζήτηση και διάλογος στην τάξη, ως μέρος της μαθησιακής διαδικασίας *
μέτριο
άριστο
δ) χρήση νέων τεχνολογιών (Η/Υ, βιντεοπροβολέων, διαδραστικών πινάκων, διαδικτύου, λογισμικών κλπ.) *
μέτριο
άριστο
ε) χρήση εποπτικών και χειραπτικών μέσων διδασκαλίας *
μέτριο
άριστο
ζ) συνεργασία μαθητών στην τάξη (συνεργατική μάθηση, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία) *
μέτριο
άριστο
η) ικανότητα κατανόησης κειμένου από τους μαθητές *
μέτριο
άριστο
θ) αναλυτικά προγράμματα σπουδών *
μέτριο
άριστο
4) Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι οι καθηγητές Μαθηματικών στη χώρα μας γνωρίζουν επαρκώς :
(1-μέτριο, 2-καλό, 3-πολύ καλό, 4-άριστο)
α) το γνωστικό τους αντικείμενο *
μέτριο
άριστο
β) τη διδακτική και την παιδαγωγική του γνωστικού τους αντικειμένου *
μέτριο
άριστο
γ) το πρόγραμμα σπουδών του μαθήματός τους *
μέτριο
άριστο
5) Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι στο σημερινό Ελληνικό σχολείο η διδασκαλία των μαθηματικών :
(1-μέτριο, 2-καλό, 3-πολύ καλό, 4-άριστο)
α) προάγει τη μαθηματική σκέψη *
μέτριο
άριστο
β) καλλιεργεί την κριτική ικανότητα *
μέτριο
άριστο
γ) συνδέει τα Μαθηματικά με την καθημερινή ζωή, την επιστήμη, την τέχνη κλπ. *
μέτριο
άριστο
δ) συνδέει τα Μαθηματικά με την ιστορική τους εξέλιξη *
μέτριο
άριστο
6) Στη διδασκαλία των Μαθηματικών στα σχολεία της χώρας μας, πού πιστεύετε ότι δίνεται μεγαλύτερη σημασία : *
Στην αποτελεσματική διδασκαλία έχει σημασία και η δική σας άποψη. Αν έχετε κάτι επιπλέον να σχολιάσετε ή να παρατηρήσετε, σημειώστε το παρακάτω:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service