Mua áo SBR 2015/Buy jersey SBR 2015

Áo Sunday Bike Ride mẫu 2015, giá cho thành viên đi 1-2 lần giá 400k, đi 3-5 lần là 300k/cái, đi 6-9 lần giá 100k/cái và không phải thành viên là 700k/cái. [Sell SBR 2015 cycling jersey, members joined 1-2 rides price 400k/pc, joined 3-5 rides price 300k/pc; joined 6-9 rides price 100k/pc, NOT-menbers price 700k/pc.Liên lạc/Contact: Ngô Nhật Bảo 01214514250.

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question