จำนวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร
คำชี้แจง
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามสถานศึกษาเกี่ยวกับจำนวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

โรงเรียน *
Your answer
กลุ่มเครือข่าย *
Your answer
ชื่อผู้บริหาร
Your answer
โครงการ/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้แก่ผู้เรียน
Your answer
คำชี้แจง
เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
ระดับ 4 หรือ A = 80 - 100 คะแนน
ระดับ 3.5 หรือ B+ = 75 - 79 คะแนน
ระดับ 3 หรือ B = 70 - 74 คะแนน
ระดับ 2.5 หรือ C+ = 65 - 69 คะแนน
ระดับ 2 หรือ C = 60 - 64 คะแนน
ระดับ 1.5 หรือ D+ = 55 - 59 คะแนน
ระดับ 1 หรือ D = 50 - 54คะแนน
ระดับ 0 หรือ F = 0 - 49 คะแนน
ระดับชั้น ป.1
จำนวนผู้เรียนทั้งหมด
Your answer
จำนวนผู้เรียนที่เข้ารับการประเมิน
Your answer
ผลการประเมินผู้เรียน ชั้น ป.1
ระดับ 4 (จำนวนคน)
Your answer
ระดับ 3.5 (จำนวนคน)
Your answer
ระดับ 3 (จำนวนคน)
Your answer
ระดับ 2.5 (จำนวนคน)
Your answer
ระดับ 2 (จำนวนคน)
Your answer
ระดับ 1.5 (จำนวนคน)
Your answer
ระดับ 1(จำนวนคน)
Your answer
ระดับ 0 (จำนวนคน)
Your answer
ระดับชั้น ป.2
จำนวนผู้เรียนทั้งหมด
Your answer
จำนวนผู้เรียนที่เข้ารับการประเมิน
Your answer
ผลการประเมินผู้เรียน ชั้น ป.2
ระดับ 4 (จำนวนคน)
Your answer
ระดับ 3.5 (จำนวนคน)
Your answer
ระดับ 3 (จำนวนคน)
Your answer
ระดับ 2.5 (จำนวนคน)
Your answer
ระดับ 2 (จำนวนคน)
Your answer
ระดับ 1.5 (จำนวนคน)
Your answer
ระดับ 1(จำนวนคน)
Your answer
ระดับ 0 (จำนวนคน)
Your answer
ระดับชั้น ป.3
จำนวนผู้เรียนทั้งหมด
Your answer
จำนวนผู้เรียนที่เข้ารับการประเมิน
Your answer
ผลการประเมิน ชั้น ป.3
ระดับ 4 (จำนวนคน)
Your answer
ระดับ 3.5 (จำนวนคน)
Your answer
ระดับ 3 (จำนวนคน)
Your answer
ระดับ 2.5 (จำนวนคน)
Your answer
ระดับ 2 (จำนวนคน)
Your answer
ระดับ 1.5 (จำนวนคน)
Your answer
ระดับ 1 (จำนวนคน)
Your answer
ระดับ 0 (จำนวนคน)
Your answer
ระดับชั้น ป.4
จำนวนผู้เรียนทั้งหมด
Your answer
จำนวนผู้เรียนที่เข้ารับการประเมิน
Your answer
ผลการประเมินผู้เรียน ชั้น ป.4
ระดับ 4 (จำนวนคน)
Your answer
ระดับ 3.5 (จำนวนคน)
Your answer
ระดับ 3 (จำนวนคน)
Your answer
ระดับ 2.5 (จำนวนคน)
Your answer
ระดับ 2 (จำนวนคน)
Your answer
ระดับ 1.5 (จำนวนคน)
Your answer
ระดับ 1 (จำนวนคน)
Your answer
ระดับ 0 (จำนวนคน)
Your answer
ระดับชั้น ป.5
จำนวนผู้เรียนทั้งหมด
Your answer
จำนวนผู้เรียนที่เข้ารับการประเมิน
Your answer
ผลการประเมินผู้เรียน ชั้น ป.5
ระดับ 4 (จำนวนคน)
Your answer
ระดับ 3.5 (จำนวนคน)
Your answer
ระดับ 3 (จำนวนคน)
Your answer
ระดับ 2.5 (จำนวนคน)
Your answer
ระดับ 2 (จำนวนคน)
Your answer
ระดับ 1.5 (จำนวนคน)
Your answer
ระดับ 1 (จำนวนคน)
Your answer
ระดับ 0 (จำนวนคน)
Your answer
ระดับชั้น ป.6
จำนวนผู้เรียนทั้งหมด
Your answer
จำนวนผู้เรียนที่เข้ารับการประเมิน
Your answer
ผลการประเมินผู้เรียนชั้น ป.6
ระดับ 4 (จำนวนคน)
Your answer
ระดับ 3.5 (จำนวนคน)
Your answer
ระดับ 3 (จำนวนคน)
Your answer
ระดับ 2.5 (จำนวนคน)
Your answer
ระดับ 2 (จำนวนคน)
Your answer
ระดับ 1.5 (จำนวนคน)
Your answer
ระดับ 1 (จำนวนคน)
Your answer
ระดับ 0 (จำนวนคน)
Your answer
ระดับชั้น ม.1
จำนวนผู้เรียนทั้งหมด
Your answer
จำนวนผู้เรียนที่เข้ารับการประเมิน
Your answer
ผลการประเมินผู้เรียนชั้น ม.1
ระดับ 4 (จำนวนคน)
Your answer
ระดับ 3.5 (จำนวนคน)
Your answer
ระดับ 3 (จำนวนคน)
Your answer
ระดับ 2.5 (จำนวนคน)
Your answer
ระดับ 2 (จำนวนคน)
Your answer
ระดับ 1.5 (จำนวนคน)
Your answer
ระดับ 1 (จำนวนคน)
Your answer
ระดับ 0 (จำนวนคน)
Your answer
ระดับชั้น ม.2
จำนวนผู้เรียนทั้งหมด
Your answer
จำนวนผู้เรียนที่เข้ารับการประเมิน
Your answer
ผลการประเมินผู้เรียน ชั้น ม.2
ระดับ 4 (จำนวนคน)
Your answer
ระดับ 3.5 (จำนวนคน)
Your answer
ระดับ 3 (จำนวนคน)
Your answer
ระดับ 2.5 (จำนวนคน)
Your answer
ระดับ 2 (จำนวนคน)
Your answer
ระดับ 1.5 (จำนวนคน)
Your answer
ระดับ 1 (จำนวนคน)
Your answer
ระดับ 0 (จำนวนคน)
Your answer
ระดับชั้น ม.3
จำนวนผู้เรียนทั้งหมด
Your answer
จำนวนผู้เรียนที่เข้ารับการประเมิน
Your answer
ผลการประเมินผู้เรียน ชั้น ม.3
ระดับ 4 (จำนวนคน)
Your answer
ระดับ 3.5 (จำนวนคน)
Your answer
ระดับ 3 (จำนวนคน)
Your answer
ระดับ 2.5 (จำนวนคน)
Your answer
ระดับ 2 (จำนวนคน)
Your answer
ระดับ 1.5 (จำนวนคน)
Your answer
ระดับ 1 (จำนวนคน)
Your answer
ระดับ 0 (จำนวนคน)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms