ใบสมัครเรียน ม.4 (นักเรียน ม.3เดิม)
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสุรวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา 2563
Email address *
เลขประจำตัวนักเรียนเดิม *
ห้องเรียนเดิม *
คำนำหน้า *
ชื่อ *
นามสกุล *
วัน เดือน ปี เกิด *
MM
/
DD
/
YYYY
อายุ *
ที่อยู่ปัจจุบัน
บ้านเลขที่ *
หมู่ที่ *
ซอย *
ถนน *
ตำบล *
อำเภอ *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
โทรศัพท์ *
ข้อมูล บิดา-มารดา
ชื่อ-สกุลบิดา *
อาชีพบิดา *
โทรศัพท์บิดา *
ชื่อ-สกุลมารดา *
อาชีพมารดา *
โทรศัพท์มารดา *
ข้อมูล ผู้ปกครอง
ชื่อ-สกุล ผู้ปกครอง *
อาชีพผู้ปกครอง *
ความเกี่ยวข้องผู้ปกครองกับนักเรียน *
โทรศัพท์ผู้ปกครอง *
ข้อมูลผลการเรียน
ดูจากประกาศผลการเรียน หน้าห้อง GPA โรงเรียนสุรวิทยาคาร
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน *
ผลการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน(เฉพาะนักเรียนที่เลือกแผนการเรียน วิทย์-เทคโนโลยี)
*เฉพาะนักเรียนที่เลือกแผนการเรียน วิทย์-เทคโนโลยี
ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคอมพิวเตอร์ *
การเลือกกลุ่มการเรียน : ให้นักเรียนเลือกได้เพียง 2 กลุ่ม
เลือกแผนการเรียน อันดับที่ 1 *
เลือกแผนการเรียน อันดับที่ 2 *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนสุรวิทยาคาร.