Umuzykalnienie - zapisy - Wyszyńskiego
Zapraszamy na zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych. Podczas zajęć wykorzystywane są zdobycze teorii uczenia muzyki prof. E.Gordona, elementy rytmiki oraz arteterapii. Śpiewane są piosenki i melodie w rozmaitych skalach oraz metrach, prezentowane są przykłady muzyczne i instrumenty właściwe dla różnych gatunków muzycznych, nie tylko muzyki klasycznej, ale także ludowej, jazzowej czy popularnej. We wszystkich grupach dzieci mogą swobodnie reagować na muzykę, bo kiedy dziecko chodzi po sali czy siedzi w kącie to też słucha. Tego typu zajęcia umuzykalniające sprawiają że w przyszłości dzieci m.in. wykazują się większą płynnością mowy oraz szybciej uczą się języków obcych (łatwiej jest im zapamiętać charakterystyczną dla każdego języka wymowę, intonację oraz akcent). Nieodłącznym elementem zajęć jest improwizacja muzyczna.
Zajęcia odbywają się w 6-10-cio osobowych grupach (nie licząc rodziców). Na zajęcia zapraszamy w wygodnym ubraniu oraz z obuwiem zmiennym.
Email address *
Wybór grupy *
Nazwisko i Imię uczestnika *
Your answer
Rok urodzenia uczestnika *
Your answer
Nazwisko i Imię rodzica/opiekuna *
Your answer
Telefon rodzica/opiekuna *
Your answer
Oświadczenie dot. Regulaminu zajęć *
Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z Regulaminem zajęć/warsztatów prowadzonych w Fundacji Tonika w Zielonej Górze zamieszczonym na stronie www.fundacjatonika.pl/pdf/regulamin.pdf i zobowiązuję się do przestrzegania jego zapisów oraz do regularnego wnoszenia opłat z tytułu przynależności do wybranej sekcji.
RODO *
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Tonika z siedzibą w Zielonej Górze (65-536) ul. Wyszyńskiego 17. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Fundacji jest pod adresem: bok@fundacjatonika.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), art. 6 ust 1. lit b) w celu udziału w powyższych zajęciach (w tym rozliczaniu zajęć). Dane podane przez Pana/Panią będą przechowywane przez okres udziału w zajęciach/warsztatach a po ustaniu celu przetwarzania danych przez okres 72 miesięcy. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (sprostowania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pana/Pani dane nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom ani nie są profilowane.
Zgoda - wizerunek *
Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie i publikowanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka (w formie fotograficznej i filmowej) przez Fundację Tonika zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 r. Nr 24 poz.83). Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda dotyczy fotografii i materiału filmowego przedstawiających mój wizerunek/wizerunek mojego dziecka, dokumentujących wszelkie formy zajęć oraz imprez organizowanych przez Fundację Tonika oraz, że rozpowszechnianie przez Fundację Tonika mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka w formie fotografii i materiału filmowego może być realizowane bez ograniczeń czasowych za pośrednictwem dowolnego medium.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service