РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА
ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В СОФИЙСКИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ПРОЕКТ URBiNAT
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Въведение
Софийският консултативен съвет (СКС) по проект URBiNAT е съвещателен орган, който се сформира, за да улесни участието на гражданското общество в проекта, чиято основна цел е да се подобри градската среда в район Надежда чрез проектиране и реализиране на „Зелен коридор на здравето (ЗКЗ)“ – базирана на природата иновативна структура.
СКС цели идентифициране и решаване на проблеми на общностите, живеещи или работещи в близост до ЗКЗ (може да видите обхвата на ЗКЗ на следния линк - https://www.google.com/maps/d/edit?hl=bg&authuser=0&mid=1NJ28Tx4NR-s3_EU6NIuQ44in1W1xiQBj).
Повече информация за проект URBiNAT може да видите на следния линк - https://urbinat.eu/cities/sofia/
Зона за намеса 1
Зона за намеса 2
Зона за намеса 3
Зона за намеса 4
Функции на СКС и начин на сформиране
СКС е предвиден да:
1. адресира предложенията и препоръките на общността по проект URBiNAT;
2. насърчава активното гражданство;
3. дебатира по публични политики, които засягат градското възстановяване на район Надежда;
4. преговаря и търси баланс между различни обществени интереси и др.
С попълването на регистрационната форма се изразява желание за включване в състава на СКС, като изборът на членове ще стане на база критерии като разнообразие по полов, възрастов и прочие признаци, близост до коридора, участие в предишни инициативи на района, ангажираност с обществена дейност и др.
Декларация за съгласие
С попълването на регистрационната форма предоставям съгласието си личните ми данни да бъдат обработвани съгласно изискванията на Общия Регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 от Администратора на лични данни – Столична община, за следните конкретни цели.
1. За организиране и провеждане на процедурата по подбор и определяне на членове на СКС по проект URBiNAT.
2. За осъществяване на кореспонденция с избраните членове на съвета в процеса на изпълнение на проекта.
3. За отчитането на извършеното по проект URBiNAT към водещия партньор (Центърът за социални изследвания към Университет Коимбра, Португалия) и Европейската комисия (ЕК).
Личните ми данни ще се съхраняват в архива на СКС за максимален период от 5 години, в случай че не е налице по-дълъг нормативно установен срок на съхранение. След този срок личните ми данни ще бъдат унищожени чрез изтриване от електронната база данни от назначена от Председателя на СКС комисия.
Информиран съм, че имам право по всяко време да оттегля свободно даденото от мен съгласие за обработване личните ми данни за горепосочените цели.
Информиран съм за моите права съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, както следва: право на достъп; право на изтриване (право „да бъда забравен“) на данните, право на коригиране на данните; право на ограничаване на обработването; право на преносимост и право на възражение срещу обработването на личните ми данни.
Информиран съм, че при необходимост мога да се свържа със Столична община по начините посочени в https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/967.
Име *
Презиме *
Фамилия *
Ел. поща
Телефон
Пол *
Възраст *
Етническа принадлежност *
Образование
Clear selection
Професия
Статус на пазара на труда *
Функционални затруднения *
Близост до коридора на здравето в р-н Надежда *
В близост означава в рамките на коридора или до 1 км от него
Required
Участие в предишни инициативи, реализирани на територията на р-н Надежда *
Ако отговорът на предишния въпрос е "Да", то посочете инициативите на р-н Надежда, в които сте участвали
Например оборудване на места за отдих, почистване на градинки и детски площадки, минимизиране или оползотворяване на отпадъци (напр. връщане на стари автомобилни гуми)
Ангажираност (предишен опит) с обществена дейност *
Ако отговорът на предишния въпрос е „Да“, то посочете с каква обществена дейност сте били ангажиран
Например участие в доброволчески каузи и проекти в областта на спорта, културата, изкуството, образованието и др.
Позиция *
Ако отговорът на предишния въпрос е „Представител на нефизическо лице“, то посочете вида му
Clear selection
Ако отговорът на предишния въпрос е „Представител на нефизическо лице“, посочете наименованието му
Благодарим Ви за интереса към проекта, отделеното време и внимание!
Ще се свържем с Вас, за да Ви информираме за резултатите и предстоящите стъпки

Моля натиснете бутон „Изпращане“!
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy