แบบฟอร์มการสมัครส่งผลงาน การประกวดแบบ  CREATIVE LANNA STREET FURNITURE DESIGN CONTEST

การออกแบบที่นั่งสาธารณะริมทางเดิน ที่ผสมผสานแนวความคิดล้านนาสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์ภายใต้การผลิตจากเทคโนโลยี 3D Concrete Printing หรือนวัตกรรมการขึ้นรูป  ปูนซีเมนต์ ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ โดยคำนึงถึงความสวยงาม สามารถผลิตและตอบโจทย์การใช้งานได้จริง

โจทย์การประกวดแบบ

· ผลงานต้องมีการผสมผสานแนวความคิดล้านนาสร้างสรรค์ มาใช้ในการออกแบบให้สามารถใช้งานได้จริง มีความโดดเด่น และสวยงาม

· เป็นที่นั่งได้ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ขนาดกว้าง x ยาว x สูง ไม่เกิน 1.0 x 1.5 x 1.5 เมตรโดยสามารถเพิ่มฟังก์ชั่นอื่น ๆ ได้

· มีความเป็นไปได้ในการผลิตด้วยนวัตกรรมการขึ้นรูปปูนซีเมนต์ด้วยเครื่องพิมพ์3 มิติ

การส่งผลงานรอบคัดเลือก

ส่งผลงานในรูปแบบดังนี้

·  Presentation board ขนาด 1,920 x 1,080 พิกเซล (แนวนอน) ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 150 dpi อย่างน้อย 2 หน้าบันทึกเป็นไฟล์ .pdf, .jpg หรือ .png

เนื้อหาที่แสดง

·  แนวคิดในการออกแบบ

·  รูปด้านทุกด้าน

·  ภาพจำลอง ขั้นต่ำจำนวน 2 รูป

·  กระบวนวิธีการก่อสร้าง

·  รายละเอียดอื่น ๆ

ระยะเวลาในการส่งผลงาน

·   1 พฤศจิกายน 2565 - 7 ธันวาคม 2565 (ก่อน 16.00 น.) ส่งผลงานได้ทางอีเมล archcmucompetition@gmail.com 

·   4 ธันวาคม 2565 ประกาศผลทีมที่เข้ารอบ 10 ทีม สำหรับทีมที่เข้ารอบให้ส่งไฟล์ 3D File พร้อมระบุสเกลในไฟล์ Sketchup รูปแบบไฟล์ .skp (จากโปรแกรม Sketchup) หรือ .3dm (จากโปรแกรม Rhino)

·   14 - 20 ธันวาคม 2565 โหวตคะแนนความนิยม

·   21 ธันวาคม 2565 การนำเสนอผลงานของทีมที่เข้ารอบ

·   28 ธันวาคม 2565 ประกาศผลการตัดสินรอบสุดท้าย

ผลงานที่ได้รับรางวัลที่ 1 จะถูกนำไปผลิตจริงและติดตั้งบริเวณพื้นที่สาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่

เงื่อนไขการประกวด

·       ผู้เข้าประกวดต้องศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย  17 จังหวัดภาคเหนือ ไม่จำกัดคณะ และชั้นปี โดยสามารถส่งผลงานเดี่ยวหรือกลุ่มไม่เกิน 3 คน และต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาทีมละ 1 คน

·       ผลงานต้องไม่เคยมีการเผยแพร่หรือส่งประกวดหรือถูกสร้างที่ใดมาก่อน

·       สิทธิ์ผลงานนั้นเป็นของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด,บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

·       ผู้ที่ได้รับรางวัล บริษัท ฯ จะนำไฟล์ Sketchup หรือ Rhino เพื่อนำไปถอดปริมาณสินค้า และราคาเพื่อผลิตต่อไป

·       การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดและบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

·       ผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลเงินสด จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัล

Sign in to Google to save your progress. Learn more
ชื่อทีม  *
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา (โปรดระบุอาจารย์ที่ปรึกษางานประกวดแบบ ฯ 1 ท่าน) *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy