Ankieta zgłoszeniowa do projektu „Możemy jeszcze więcej!”. (wypełnia Rodzic)

Szanowni Państwo!
Z przyjemnością informujemy, że dzięki dofinansowaniu, które Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (www.tpd.pl) otrzymało od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu dotacyjnego „Kultura dostępna”, w najbliższych miesiącach wspólnie ze Stowarzyszeniem na rzecz Dzieci Autystycznych (www.zaciszeautyzmu.pl) zrealizujemy projekt „Możemy jeszcze więcej!”.

W ramach projektu „Możemy jeszcze więcej!” zorganizujemy kilkanaście wyjść do krakowskich instytucji kultury, przeznaczonych dla dzieci niepełnosprawnych, objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub kształceniem specjalnym oraz dla członków ich rodzin. Działania realizowane w ramach każdego z wyjść zostaną oczywiście dostosowane w formie i treści do możliwości każdej z grup odbiorców.

Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 0 do 8 r.ż (ur. w 2007 r. i później), które aktualnie realizują w Poradni „Ośrodek Wspierania Rozwoju Dziecka” wczesne wspomaganie rozwoju w oparciu o opinię o potrzebie wczesnego wspomagania wraz z rodzinami, dzieci będące beneficjentami Stowarzyszenia na rzecz Dzieci Autystycznych „Zacisze”, a także dzieci uczęszczające w oparciu o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do współpracujących z TPD placówek oświatowych.
Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne.
Chętnych do zgłoszenia do Projektu prosimy o zapoznanie się z
- Regulaminem Rekrutacji http://zaciszeautyzmu.pl/images/stories/2015mozemyjeszczewiecej/RegulaminRekrutacjiDoProjektuMJW.pdf
oraz
Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie http://zaciszeautyzmu.pl/images/stories/2015mozemyjeszczewiecej/RegulaminUczestnictwaWProjekcieMJW.pdf
, a następnie - o wypełnienie ankiety rekrutacyjnej dostępnej poniżej. Ankietę należy uzupełnić (i ew. dostarczyć) według zasad określonych w Regulaminie Rekrutacji do 9.09.2015r.
O wyniku rekrutacji do Projektu zostaną Państwo poinformowani drogą e-mailową lub telefoniczną.

Zapraszamy!
Dziękuję za wypełnienie ankiety
Anna Krauzowicz
Koordynator projekt „Możemy jeszcze więcej!”
Specjalistyczna Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
„Ośrodek Wspierania Rozwoju Dziecka”
Prowadzona przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Krakowie

W przypadku pytań związanych z rekrutacją do projektu należy kontaktować się ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną „Ośrodek Wspierania Rozwoju Dziecka”, prowadzoną przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Krakowie - drogą e-mailową (info@poradniatpd.pl) lub telefoniczną (12 633 84 59).

Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz relacje z poszczególnych wydarzeń kulturalnych będą publikowane na stronie: www.poradniatpd.pl (zakładka „Projekt Możemy jeszcze więcej!”) oraz zaciszeautyzmu.pl

  Captionless Image

  Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  1. Dane rodzica

  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Poprawny fornat to xx-xxx. Prosze poprawić.
  This is a required question

  2. Dane dziecka

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  3. Członkowie rodziny dziecka, deklarujący chęć udziału w projekcie:

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question