Cycling Survey for Mangaluru
ಮಂಗಳೂರು ಜನರ ಪ್ರೊತ್ಸಾಹದಿಂದ, ಭಾರತ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಚೇಂಜ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ನಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್-ಸ್ನೇಹಿ ನಗರವಾಗಿ ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರಿಂದ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಸಹಕರಿಸಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ.

ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ನಮಗೆ ಆದಷ್ಟು ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೊಂದು ಕೊರಿಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು, ಅಕ್ಕ-ಪಕ್ಕದವರು, ಮನೆ ಕೆಲಸದವರು/ಸಹಾಯಕರು ಮತ್ತಿತರರ ಬಳಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲವೊ, ಅವರ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಗೊಳಿಸಲು ಸಹಕರಿಸಿ.

With the support of our citizens, Mangaluru is participating in the IndiaCycles4ChangeChallenge in its pursuit to become a cycling-friendly city. We kindly request you to fill this survey and let us know what you think about cycling in our city.

Please share this survey widely and help us get responses from as many citizens as possible. We also request you to fill this survey for a family member, neighbour, household workers and any others who might not have access to a smartphone or internet.
ಲಿಂಗ | Gender *
ವಯಸ್ಸು | Age *
ಉದ್ಯೋಗ|Occupation *
ನೀವು ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತೀರಿ?|Which area do you reside in? *
ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳ / ಶಾಲೆ / ಕಾಲೇಜು ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ?| Which area is your work-place/school/college in?
ಮಾಸಿಕ ಕುಟುಂಬ ಆದಾಯ?| Monthly family Income *
ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ | Do you know how to ride a cycle? *
ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ | How often do you cycle?
Clear selection
ನೀವು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸೈಕಲ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ | What do you cycle for? *
ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್‌ಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಾ | Do you feel Mangaluru is safe and convenient for cycling?
Clear selection
ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ದೊಡ್ಡ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಿ (ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆರಿಸಿ} | What do you feel are the biggest barriers to cycling in Mangaluru? (Choose all that apply) *
Required
ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಗುರುತಿಸುತ್ತೀರಿ | Where do you find cycling unsafe? *
1 ರಿಂದ 7 ರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳ ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ರೇಟ್ ಮಾಡಿ.|On the scale of 1 to 7, rate your opinion on importance of following factors that can influence you to ride cycle. [7 = ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ, 1 = ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ] [7=Most Important, 1= Not so important] [ಬಲಕ್ಕೆ ಜಾರಿಸಿ] [Scroll Right] --->
1
2
3
4
5
6
7
• ವಿನೋದ / ಮನರಂಜನೆ |Fun/Enjoyment
ದಟ್ಟಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸುಲಭ |Easy to manage in traffic
ಆರೋಗ್ಯ / ಫಿಟ್ನೆಸ್ |Health/Fitness
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ |Personal Safety
ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶ (ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ)|Economical factor (less expense for commuting)
ಪರಿಸರ ಕಾರಣ|Environmental cause
Clear selection
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, 15 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೈಸಿಕಲ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆಯೇ?|. At your home, do children under 15 years of age allowed to ride bicycle on roads?
Clear selection
ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ? | If cycling is safe and convenient, what would you cycle for? *
ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಧ್ಯತೆ/ ಆಯ್ಕೆ ಯಾವುದು? | Which would you prefer?
Clear selection
ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರೆ 15 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ನೀವು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತೀರಾ?|Would you allow your children under 15 years to cycle in the city if safe cycling infrastructure is provided in Mangaluru? *
ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, 1 ರಿಂದ 7 ರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ರೇಟ್ ಮಾಡಿ 15 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು?| If not, On the scale of 1 to 7, rate your opinion what factors would encourage you to allow children under 15 years of age to cycle in the city? [7 = ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ, 1 = ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ][7=Most Important, 1= Not so important] [ಬಲಕ್ಕೆ ಜಾರಿಸಿ] [Scroll Right] --->
1
2
3
4
5
6
7
| ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಧಾನ (<30 ಕಿ.ಮೀ.) ಮೋಟಾರ್ ಸಂಚಾರ|Slower (<30Km.hr) motor traffic on the main roads
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸರು ಸೈಕಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಗಸ್ತು ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ|Women Police patrolling cycling routes on bicycles
ಮಕ್ಕಳು ಸೈಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಟಲು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ|Police monitoring all major road junctions for children to cross on bicycles
ಯಾವುದೇ ಮೋಟಾರು ದಟ್ಟಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾರ್ಗಗಳು|Segregated Cycling Lanes without any motor traffic on them
ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಮಾಣ|Lesser crime rate in the city
ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು / ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸೈಕಲ್‌ಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ|Will allow children to cycle only if they are accompanied by their siblings / friends
ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸೈಕಲ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೈಕಲ್‌ಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ|Will allow children to cycle if more people in the city are using cycles for their daily commute
Clear selection
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy