ΠΕ 16-3-17, 11.50-14.10, στο ΑΜΦΙΘ. ΠΕΚ. Διασχολικό Σεμινάριο ΣΔΕ - ΔΕ. Σχ.Σ. Β. Καλοκύρη και Γ. Κορναράκης.

Για την καλύτερη οργάνωση, σας παρακαλούμε να δηλώσετε συμμετοχή, αν και η συμπλήρωση της φόρμας δεν αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής ούτε θα ακολουθήσει μήνυμα ενημέρωσης-επιβεβαίωσης.
11.50. Έναρξη – Εισαγωγικά ζητήματα.
12.00- 12.30 Ανατροφοδότηση για ΣΔΕ Γυμνασίου και ΔΕ Γεν. Λυκείου: ομοιότητες, διαφορές, διαδικασίες υλοποίησης, διευκρινίσεις και καλές πρακτικές υλοποίησης.
Σχολ. Σύμβουλος Φιλολόγων Β. Καλοκύρη
12.30-12.50 Ερωτήσεις –Συζήτηση
12.50-14.10 Παραδείγματα εφαρμογής σε θέματα ΣΔΕ και ΔΕ.
Σχολ. Σύμβουλοι Β. Καλοκύρη και Γ. Κορναράκης
Ερωτήσεις –Συζήτηση

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question