Přihláška do výcviku ČAPZT
Přihlašuji se závazně do výběrového řízení do VÝCVIKU V INTEGRATIVNÍ PSYCHOTERAPII ZAMĚŘENÉ NA TĚLO 2018-2021, pořádaného Českou asociací pro psychoterapii zaměřenou na tělo, z.s. - ČAPZT, www.CAPZT.cz.
Další informace lze získat na http://capzt.cz/vycvik/informace-k-novemu-vycviku a info@CAPZT.cz.
Email address *
Informace *
Prostudoval/a jsem dostupné informace na http://www.capzt.cz/vycvik/informace-k-novemu-vycviku .
Titul
Uveďte, prosím, Váš akademický titul.
Your answer
Jméno *
Uveďte, prosím, Vaše křestní jméno.
Your answer
Příjmení *
Uveďte, prosím, Vaše příjmení.
Your answer
Datum narození *
Uveďte, prosím, datum Vašeho narození. (Formát: den, měsíc, rok DD.MM.RRRR)
MM
/
DD
/
YYYY
Telefon *
Vaše telefonní číslo, ideálně mobilního telefonu. Ve formátu prostého čísla (+420)123456789.
Your answer
Název VŠ
Uveďte, prosím, studovanou či vystudovanou vysokou školu. Pokud máte více, vyberte tu, která je blíže k psychoterapii. Další budete moci uvést následně. / Jste-li v studentem uveďte navíc, prosím, rok počátku studia s poznámkou (STUDENT).
Your answer
Obor VŠ
Uveďte, prosím, studovaný či vystudovaný obor na vysoké škole. Pokud máte více, vyberte ten, který je blíže k psychoterapii. Další budete moci uvést následně. / Jste-li v studentem uveďte navíc, prosím, rok počátku studia s poznámkou (STUDENT).
Your answer
Další vzdělání
Doplňte, prosím, máte-li další vzdělání.
Your answer
Absolvovaný psychoterapeutický výcvik, v průběhu
Máte-li již absolvovaný psychoterapeutický výcvik, uveďte název výcviku, rok a místo absolvování. / Jste-li v průběhu psychoterapeutického výcviku, uveďte název výcviku a rok nastoupení do výcviku s poznámkou (V BĚHU).
Your answer
Další výcviky, kurzy
Doplňte, prosím, máte-li absolvované další výcviky, kurzy.
Your answer
Zaměstnání
Uveďte, prosím, název současného pracoviště, Vaši pozici v něm a délku pracovního poměru.
Your answer
Předchozí zaměstnání a zkušenosti
Uveďte, prosím, další předchozí pracovní či mimopracovní zkušenosti související s psychoterapií. Je-li možno specifikovat, uveďte, název pracoviště, Vaši pozici v něm a délku či intenzitu Vašeho angažování v něm.
Your answer
Absolvované workshopy
Uveďte, prosím, Vámi absolvované workshopy pořádané ČAPZT:
Výcvik míra
Vyjádřete, prosím, Váš zájem o čtyřletý akreditovaný psychoterapeutický výcvik, který bude zahájen v roce 2018, na stupnici:
Váhám
Naprosto jistě jsem rozhodnut nastoupit do výcviku.
Znalost angličtiny
Podmínkou vstupu do výcviku je dobrá nebo alespoň částečná znalost AJ (výcvik bude částečně tlumočen asistenty). Uveďte, prosím, míru Vaší znalosti angličtiny. Rádi bychom si udělali obrázek o reálné potřebě tlumočení.
Jiné
Uveďte, prosím, jsou-li nějaké další skutečnosti, které je vhodné spolu s přihláškou evidovat.
Your answer
Souhlas s platbou *
Celou částku za přijímací řízení ve výši 600 Kč uhraďte na účet ČAPZT: 2200274347 / 2010 nejpozději do 31.10. 2017. Jako variabilní symbol uveďte 600, v poznámce uveďte Vaše jméno.
Souhlas s podmínkami *
Uvedená platba 600 Kč je poplatek za agendu a proběhnutí přijímacího řízení bez ohledu na jeho výsledek.
Souhlas se zasíláním informací *
Souhlasím s využitím uvedené mailové adresy k zasílání informací k výcviku, o workshopech a dále souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Pořadatel
Česká asociace pro psychoterapii zaměřenou na tělo, z.s. Adresa sídla spolku: Na Vlčovce 2573/2c, Praha 6 - Dejvice, 16000, IČ: 27045242. Web: www.CAPZT.cz Mail: info@CAPZT.cz
Finální potvrzení *
Vaše odpovědi jsou zaznamenány a budou odeslány na Vaši mailovou adresu. TENTO MAIL PŘEPOŠLETE NA info@CAPZT.cz, až tímto krokem potvrdíte přihlášení. Dále Vám zašleme vstupní dotazník, který vyplněný a vytištěný spolu s fotografií a CV pak zašlete poštou na adresu ČAPZT a v elektronické formě vše zašlete také na mail: info@capzt.cz. Pro přihlášení do výcviku je třeba splnit všechny tyto body a uhradit poplatek za přijímací řízení. Uzávěrka přihlášek je 31.10.2017. Poté budou uchazeči pozváni přijímací pohovor.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service