แบบฟอร์มประวัติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557

* โปรดกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557 เพื่อ สพม.32 จักได้นำข้อมูลนี้ไปจัดทำหนังสือที่ระลึกแจกในงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 ของ สพม.32

หมายเหตุ ขอให้โรงเรียนรวบรวมรูปของผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 ดังนี้
1. รูปถ่ายชุดปกติขาว ขนาด 2 นิ้ว ท่านละ 1 ใบ
2. รูปถ่ายอริยาบถต่าง ๆ ขนาดจัมโบ้(4x6 นิ้ว) ท่านละ 3 ใบ

ส่งรูปและสอบถามเพิ่มเติมที่ :
คุณศิริวรรณ คะสุวรรณวงศ์ กลุ่มอำนวยการ หมายเลขโทรศัพท์ 088-557-8761

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question