Diagnoza stanu istniejącego oraz kierunki rozwoju miasta Jastrzębie-Zdrój
1. Czy jest Pan/Pani zadowolony z życia w mieście Jastrzębie-Zdrój
2. Jak ocenia Pan/Pani warunki życia w mieście Jastrzębie-Zdrój? *
Bardzo dobre
Dobre
Średnie/ przeciętne
Złe
Nie mam zdania
Lokalny rynek pracy
Edukacja i szkolnictwo
Opieka społeczna
Opieka zdrowotna
Stan środowiska naturalnego
Aktywność środowisk lokalnych
Stan dróg
Dostęp do komunikacji publicznej
Przestrzeń miejska do spędzania wolnego czasu
Infrastruktura sportowa
Infrastruktura mieszkaniowa
Obsługa/ funkcjonowanie Administracja publiczna/ instytucje miejskiej
Dostępność przestrzeni dla osób niepełnosprawnych
3. Proszę wskazać co w Pana/Pani odczuciu stanowi największy problem w mieście:
4. Proszę wskazać 3 dziedziny tematyczne w których należy podjąć najpilniejsze działania w mieście
5. Czy ma Pan/ Pani zaufanie do urzędników miejskich?
6. Jak ocenia Pan/Pani obsługę w Urzędzie Miasta?
7. Czego brakuje Pani/ Pana zdaniem, by obsługa w urzędzie była na jak najwyższym poziomie?
8. Czy Pan/ Pani czuje się odpowiednio włączany w proces współtworzenia i współdecydowania o mieście?
9. Czy uważa Pan/Pani że w Jastrzębiu-Zdroju jest potrzeba powstawania i rozbudowywania przyjaznych przestrzeni miejskich w których można spędzać wolny czas?
10. Czy uważa Pan /Pani że w mieście potrzebny jest deptak przy ul. 1 Maja?
11. Czy uważa Pan/Pani, że w mieście potrzebna jest dalsza modernizacja Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego?
12. Czy uważa Pan/Pani, że w mieście jest potrzebna budowania ścieżek rowerowych?
13. Czy uważa Pan/Pani że w mieście prowadzone są odpowiednie działania proekologiczne?
14. Czy w najbliższym czasie zamierza Pan/Pani wyjechać z miasta – przenieść się w inne miejsce?
15. Jakie kierunki rozwoju miasta z wymienionych poniżej są wg Pana/Pani najważniejsze?
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.