ბსუ-ს პროფესიული პროგრამების მართვისა და უწყვეტი განათლების ცენტრი
პროფესიული განათლების მასწავლებლის შეფასება (პროფესიული სტუდენტებისათვის)

ბიბლიოთეკარ (მე-4 საფეხური)

გმადლობთ, რომ მონაწილეობთ გამოკითხვაში.
(გთხოვთ, იქონიოთ მხედველობაში გამოკითხვა ანონიმურია. არ დაწეროთ თქვენი სახელი და გვარი. გამოკითხვის შედეგები დაგვეხმარება, შევაფასოთ თქვენი ჯგუფის პროფესიული განათლების მასწავლებელი, რათა გავაუმჯობესოთ სწავლების ხარისხი.)
გთხოვთ აღნიშნოთ თქვენთვის მისაღები პასუხი. საჭიროების შემთხვევაში მიუთითეთ კომენტარი/
რეკომენდაცია
Email *
1. სქესი *
2. ასაკი *
3. პროფესიულ პროგრამაზე ჩარიცხვის წელი *
4. მასწავლებლის სახელი და გვარი, რომელსაც აფასებთ *
5. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა რომელზეც სწავლობთ *
6. მოდული რომელსაც გასწავლით *
7. მასწავლებელი ცდილობს მეცადინეობა გახადოს საინტერესო *
8. მასწავლებელი გვაძლევს შეკითხვებს, რათა დარწმუნდეს, რომ ახსნილი მასალა გავიგეთ *
9. მოცემული დავალებები ახსნილი თემის შესაბამისია *
10. მასწავლებელი ახდენს ახსნილი მასალის შეჯამებას და აწყობს დისკუსიას *
11. განგვიმარტავს, თუ რაში გამოგვადგება ახსნილი მასალა *
12. მეცადინეობაზე ინარჩუნებს დისციპლინას *
13. მასწავლებელი გასწორებულ ტესტებს და დავალებებს დროულად გვიბრუნებს *
14. მასწავლებელი განიხილავს და გვისაბუთებს ჩვენს შეფასებებს *
15. მასწავლებელმა კარგად იცის ის საკითხები, რასაც გვასწავლის *
16. მასწავლებლის მიერ მოცემული საშინაო დავალებები გვეხმარება ასხნილი მასალის უკეთ ათვისებაში *
17. მასწავლებელი გვაწოდებს საჭირო მასალებსა და თვალსაჩინოებებს *
18. მასწავლებელი სწავლებისას იყენებს მრავალფეროვან აქტივობებსა და რესურსებს *
19. მასწავლებელი იყენებს ვიზუალურ რესურსებს, რათა უკეთ გავიგოთ ახსნილი მასალა *
20. მასწავლებელი გვითითებს შესაბამის ლიტერატურას, ელექტრონულ რესურსებს, რაც მოიპოვება ბიბლიოთეკაში *
21. მასწავლებელი ორგანიზებულია *
22. მასწავლებელს მოსწონს როცა შეკითხვას ვუსვამთ *
23. მასწავლებელი საკითხების განხილვისას გვამუშავებს ინდივიდუალურადაც და ჯგუფურადაც *
24. მასწავლებელი სვამს პრობლემას და გვავალებს დამოუკიდებლად ვიპოვოთ პრობლემის გადაჭრის გზა *
25. მასწავლებელს შეგვიძლია მივმართოთ დახმარებისათვის როგორც მეცადინეობისას, ისე მეცადინეობის შემდეგ *
26. მასწავლებელი თვალყურს ადევნებს ჩვენს დამოუკიდებელ მუშაობას, რათა დარწმუნდეს, რომ სწორად გავიგეთ ახსნილი მასალა *
27. მასწავლებელი აცდენს გაკვეთილებს/ლექციებს *
28. შეაფასეთ პროფესიული განათლების მასწავლებელი 10 ქულიანი სისტემით (10 ქულა საუკეთესო შეფასებაა) *
29. გთხოვთ აღნიშნოთ ქვემოთ მოცემულ პასუხებიდან ერთ-ერთი: *
30. კომენტარი/რეკომენდაცია (გთხოვთ, მიუთითოთ ყველა შენიშვნა, კომენტარი და რეკომენდაცია რომელიც კითხვარში არ იყო გათვალისწინებული) *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy