แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการ ระบบถาม-ตอบ ออนไลน์ Q&A
ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
1.1 เพศ
1.2 หน่วยงานที่สังกัด
1.3 กลุ่ม/ประเภท
1.4 ความถี่ของการเข้าใช้งาน
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบฯ
2.1 ด้านรูปแบบและการใช้งานระบบ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระบบใช้งานง่าย สะดวกและรวดเร็ว
ระบบมีการประมวลผลรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ
หมวดคำถาม ครบถ้วน เหมาะสม
2.2 ด้านการสนับสนุนและการให้บริการการใช้งาน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เอกสาร/คู่มือประกอบการใช้งานมีความชัดเจนเข้าใจง่าย
การให้บริการข้อมูลและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของผู้พัฒนาระบบ
2.3 ด้านประโยชน์ของระบบต่อการปฏิบัติงาน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานรวดเร็วขึ้น
ระบบช่วยในการปฏิบัติงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
ความพึงพอใจภาพรวมต่อการใช้งานระบบ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of MAHASARAKHAM UNIVERSITY. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms