Kurzemes NVO finanses un ekonomiskās pēdas nospiedums
Arī biedrības un nodibinājumi piedalās vietējās dzīves kvalitātes uzlabošanā, pakalpojumu dažādošanā un ekonomikas izaugsmes veicināšanā, to "sildot" ar saviem projektiem, maksājot algas, piesaistot projektu finansējumu, iepērkot ārpakalpojumus, sedzot telpu nomas un komunālos izdevumus, labiekārtojot savu darbības vidi.

Aizpildi šo anketu un palīdzi mums saprast, kāda ir Kurzemes NVO finansiālā situācija un ekonomiskās pēdas nospiedums vietējā kopienā!

Ar rezultātiem publiski iepazīstināsim 15.decembrī Kuldīgā - esat aicināti vienuviet tikties mūsu kopīgajā pasākumā "Pilsoniskā sabiedrība Kurzemē: statistika un pieredzes"! Pieteikšanās tiks izsludināta atsevišķi, par ko informācija sekos un visi aptaujas aizpildītāji tiks individuāli informēti uz norādītajiem e-pastiem!
Vai piekrīti, ka NVO darbības nodrošināšanas finansējumam ir multiplikatīvs efekts?
Multiplikatīvais efekts - efekts, kad nauda rada papildu naudu vai sociālos labumus, kas kopumā ir daudz dārgāki, nekā sākotnējā naudas summa, kura iniciējusi pārējos procesus un to rezultātus.
Cik, aptuveni, EUR Tava NVO piesaistījusi pēdējo 3 gadu ietvaros no ārējiem finansētājiem savas darbības nodrošināšanai? (2015-2017)
Your answer
Svarīgākie finansu avoti Tavas NVO darbības nodrošināšanai
Tavas NVO svarīgākais finansu avots nr.1
No dotajām izvēlēm izvēlies svarīgāko ienākumu avotu Tavas NVO darbības nodrošināšanai.
Tavas NVO svarīgākais finansu avots nr.2
No dotajām izvēlēm izvēlies svarīgāko ienākumu avotu Tavas NVO darbības nodrošināšanai.
Tavas NVO svarīgākais finansu avots nr.3
No dotajām izvēlēm izvēlies svarīgāko ienākumu avotu Tavas NVO darbības nodrošināšanai.
Tavas NVO svarīgākais finansu avots nr.4
No dotajām izvēlēm izvēlies svarīgāko ienākumu avotu Tavas NVO darbības nodrošināšanai.
Tavas NVO svarīgākais finansu avots nr.5
No dotajām izvēlēm izvēlies svarīgāko ienākumu avotu Tavas NVO darbības nodrošināšanai.
Biedru naudas
Vai Tavā NVO ir noteikta biedrnauda?
Cik liela ir biedrnauda viena gada apjomā?
Your answer
Sadarbība ar pašvaldību/ valsti
Vai jums ir līdzdarbības, deleģējums līgums ar pašvaldību/ministriju?
Vai pašvaldība/valsts no jums iepērk vismaz 1 pakalpojumu/produktu, kurus sākotnēji esat attīstījuši savai mērķa grupai, savu mērķu sasniegšanai?
Projektu finansējums
Cik projektus esat īstenojuši pēdējo 3 gadu laikā (2015-2017)?
Startējot oficiālā projektu konkursā (pašvaldības, reģiona, valsts, starptautiskā)
Cik, aptuveni, EUR esat piesaistījuši atklātu projektu konkursos pēdējo 3 gadu laikā? (2015-2017)
Your answer
Kādos projektu finansu avotos/konkursos esat startējuši?
Saimnieciskā darbība
Vai Tava NVO nodarbojas ar saimniecisko darbību?
Saimnieciskā darbība - ienākumi, kas gūti pārdodot produktus vai pakalpojumus
Cik, aptuveni, liela daļa no kopējiem ienākumiem ir saimnieciskās darbības rezultātā iegūtie līdzekļi?
Darba vietas
Cik atalgotu darbinieku kopā ir iesaistīti Tavas NVO darbībā? (kopējais skaitlis 3gadu laikā 2015-2017)
Unikālās personas, kas regulāri darbojas Tavā NVO jebkādā algota darba attiecību formā - darba līgums, autoratlīdzība, pašnodarbinātā līgums. (Piem., vienu un to pašu darbinieku, kurš darbojas visus 3 gadus, jāuzskaita kā 1 persona)
Your answer
Cik brīvprātīgo kopā ir iesaistīti Tavas NVO darbībā? (kopējais skaitlis 3gadu laikā 2015-2017)
Unikālās personas, kas regulāri darbojas Tavā NVO bez atalgojuma (Piem., vienu un to pašu personu, kura darbojas visus 3 gadus, jāuzskaita kā 1 persona)
Your answer
Cik brīvprātīgos jauniešus esat nodarbinājuši Nodarbinātības aģentūras programmu ietvaros ar stipendiju izmaksām? (2015-2017)
Ja precīzi neziniet, norādīt aptuveno skaitli. Ja neesat nodarbinājuši rakstiet 0.
Your answer
Cik algota darba darbiniekus esat nodarbinājuši Nodarbinātības aģentūras programmu ietvaros? (2015-2017)
Subsidētā darba vieta; Apmācība pie darba devēja; Pirmā darba pieredze jaunietim; u.c. Ja precīzi neziniet, norādīt aptuveno skaitli. Ja neesat nodarbinājuši rakstiet 0.
Your answer
Kopējo ienākumu sadalījums
Cik lieli ir Tavas NVO kopējie ienākumi gadā (precīzi vai aptuveni)?
Saskaitot kopā biedru naudas, ziedojumus, saimniecisko darbību, projektu finansējumu
Your answer
Kāda ir lielākā summa, kuru esat piesaistījuši organizācijai tās mērķu sasniegšanai?
neatkarīgi no tā, vai tas bijis ziedojums, projektu konkurss vai pašvaldības funkcijas deleģējums
Your answer
Cik, aptuveni, EUR saņemat no valsts/pašvaldības dažādu sadarbības/ deleģējuma/ pakalpojumu sniegšanas līgumu ietvaros?
Neminēt pašvaldības/ministriju projektu konkursus!
Your answer
Cik, aptuveni, EUR gadā iegūstat no saimnieciskās darbības?
Your answer
Cik, aptuveni, EUR gadā iegūstat no ziedojumiem?
Your answer
Cik, aptuveni, EUR gadā ir ienākumi no biedru naudas?
Your answer
Finansu izlietojums
Cik EUR gadā (aptuveni) Tava organizācija izmaksā autoratlīdzībās?
Your answer
Cik EUR gadā (aptuveni) Tava organizācija izmaksā darba algās (darbiniekiem pirms nodokļu nomaksas jeb BRUTO)?
Your answer
Cik EUR gadā (aptuveni) Tava organizācija samaksā darba devēja sociālajā nodoklī?
Your answer
Kāda, aptuveni, ir kopējā summa, kuru esat piesaistījuši/izmaksājuši NVA programmu ietvaros darbiniekiem? (2015-2017)
Your answer
Cik EUR gadā (aptuveni) Tava organizācija samaksā dažādiem ārpakalpojumu sniedzējiem?
Transporta noma, ēdinātāji, dažādu pakalpojumu sniedzēji, u.c., kas nav tās pašas personas, kas darbojas organizācijā un saņem atalgojumu par veikto darbu organizācijas mērķu sasniegšanai
Your answer
Par Tavu NVO
Novads, kurā NVO darbojas
Cik ilgi Tava NVO jau darbojas?
Cik vidēji lielam cilvēku skaitam gada ietvaros sniedzat pakalpojumus/iesaistāt savās aktivitātēs?
Your answer
Kas ir Tavas NVO nozīmīgākie pasākumi/aktivitātes, kuras īstenojat?
Your answer
Tavas NVO nosaukums
Atbilde nav obligāta
Your answer
Jūsu e-pasts
Your answer
Es vēlos:
ja atzīmējat kaut vienu iespēju, lūdzu noteikti norādiet epastu!
Aptauja tiek veikta Kurzemes NVO atbalsta centra īstenotā projekta "Atbalsts Kurzemes NVO 2017" ietvaros. Projektu finansē Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy