Kurzemes NVO finanses un ekonomiskās pēdas nospiedums
Arī biedrības un nodibinājumi piedalās vietējās dzīves kvalitātes uzlabošanā, pakalpojumu dažādošanā un ekonomikas izaugsmes veicināšanā, to "sildot" ar saviem projektiem, maksājot algas, piesaistot projektu finansējumu, iepērkot ārpakalpojumus, sedzot telpu nomas un komunālos izdevumus, labiekārtojot savu darbības vidi.

Aizpildi šo anketu un palīdzi mums saprast, kāda ir Kurzemes NVO finansiālā situācija un ekonomiskās pēdas nospiedums vietējā kopienā!

Ar rezultātiem publiski iepazīstināsim 15.decembrī Kuldīgā - esat aicināti vienuviet tikties mūsu kopīgajā pasākumā "Pilsoniskā sabiedrība Kurzemē: statistika un pieredzes"! Pieteikšanās tiks izsludināta atsevišķi, par ko informācija sekos un visi aptaujas aizpildītāji tiks individuāli informēti uz norādītajiem e-pastiem!

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Vai piekrīti, ka NVO darbības nodrošināšanas finansējumam ir multiplikatīvs efekts?
Multiplikatīvais efekts - efekts, kad nauda rada papildu naudu vai sociālos labumus, kas kopumā ir daudz dārgāki, nekā sākotnējā naudas summa, kura iniciējusi pārējos procesus un to rezultātus.
Clear selection
Cik, aptuveni, EUR Tava NVO piesaistījusi pēdējo 3 gadu ietvaros no ārējiem finansētājiem savas darbības nodrošināšanai? (2015-2017)
Svarīgākie finansu avoti Tavas NVO darbības nodrošināšanai
Tavas NVO svarīgākais finansu avots nr.1
No dotajām izvēlēm izvēlies svarīgāko ienākumu avotu Tavas NVO darbības nodrošināšanai.
Tavas NVO svarīgākais finansu avots nr.2
No dotajām izvēlēm izvēlies svarīgāko ienākumu avotu Tavas NVO darbības nodrošināšanai.
Tavas NVO svarīgākais finansu avots nr.3
No dotajām izvēlēm izvēlies svarīgāko ienākumu avotu Tavas NVO darbības nodrošināšanai.
Tavas NVO svarīgākais finansu avots nr.4
No dotajām izvēlēm izvēlies svarīgāko ienākumu avotu Tavas NVO darbības nodrošināšanai.
Tavas NVO svarīgākais finansu avots nr.5
No dotajām izvēlēm izvēlies svarīgāko ienākumu avotu Tavas NVO darbības nodrošināšanai.
Biedru naudas
Vai Tavā NVO ir noteikta biedrnauda?
Clear selection
Cik liela ir biedrnauda viena gada apjomā?
Sadarbība ar pašvaldību/ valsti
Vai jums ir līdzdarbības, deleģējums līgums ar pašvaldību/ministriju?
Clear selection
Vai pašvaldība/valsts no jums iepērk vismaz 1 pakalpojumu/produktu, kurus sākotnēji esat attīstījuši savai mērķa grupai, savu mērķu sasniegšanai?
Clear selection
Projektu finansējums
Cik projektus esat īstenojuši pēdējo 3 gadu laikā (2015-2017)?
Startējot oficiālā projektu konkursā (pašvaldības, reģiona, valsts, starptautiskā)
Cik, aptuveni, EUR esat piesaistījuši atklātu projektu konkursos pēdējo 3 gadu laikā? (2015-2017)
Kādos projektu finansu avotos/konkursos esat startējuši?
Saimnieciskā darbība
Vai Tava NVO nodarbojas ar saimniecisko darbību?
Saimnieciskā darbība - ienākumi, kas gūti pārdodot produktus vai pakalpojumus
Clear selection
Cik, aptuveni, liela daļa no kopējiem ienākumiem ir saimnieciskās darbības rezultātā iegūtie līdzekļi?
Clear selection
Darba vietas
Cik atalgotu darbinieku kopā ir iesaistīti Tavas NVO darbībā? (kopējais skaitlis 3gadu laikā 2015-2017)
Unikālās personas, kas regulāri darbojas Tavā NVO jebkādā algota darba attiecību formā - darba līgums, autoratlīdzība, pašnodarbinātā līgums. (Piem., vienu un to pašu darbinieku,  kurš darbojas visus 3 gadus, jāuzskaita kā 1 persona)
Cik brīvprātīgo kopā ir iesaistīti Tavas NVO darbībā? (kopējais skaitlis 3gadu laikā 2015-2017)
Unikālās personas, kas regulāri darbojas Tavā NVO bez atalgojuma (Piem., vienu un to pašu personu,  kura darbojas visus 3 gadus, jāuzskaita kā 1 persona)
Cik brīvprātīgos jauniešus esat nodarbinājuši Nodarbinātības aģentūras programmu ietvaros ar stipendiju izmaksām? (2015-2017)
Ja precīzi neziniet, norādīt aptuveno skaitli. Ja neesat nodarbinājuši rakstiet 0.
Cik algota darba darbiniekus esat nodarbinājuši Nodarbinātības aģentūras programmu ietvaros? (2015-2017)
Subsidētā darba vieta; Apmācība pie darba devēja; Pirmā darba pieredze jaunietim; u.c. Ja precīzi neziniet, norādīt aptuveno skaitli. Ja neesat nodarbinājuši rakstiet 0.
Kopējo ienākumu sadalījums
Cik lieli ir Tavas NVO kopējie ienākumi gadā (precīzi vai aptuveni)?
Saskaitot kopā biedru naudas, ziedojumus, saimniecisko darbību, projektu finansējumu
Kāda ir lielākā summa, kuru esat piesaistījuši organizācijai tās mērķu sasniegšanai?
neatkarīgi no tā, vai tas bijis ziedojums, projektu konkurss vai pašvaldības funkcijas deleģējums
Cik, aptuveni, EUR saņemat no valsts/pašvaldības dažādu sadarbības/ deleģējuma/ pakalpojumu sniegšanas līgumu ietvaros?
Neminēt pašvaldības/ministriju projektu konkursus!
Cik, aptuveni, EUR gadā iegūstat no saimnieciskās darbības?
Cik, aptuveni, EUR gadā iegūstat no ziedojumiem?
Cik, aptuveni, EUR gadā ir ienākumi no biedru naudas?
Finansu izlietojums
Cik EUR gadā (aptuveni) Tava organizācija izmaksā autoratlīdzībās?
Cik EUR gadā (aptuveni) Tava organizācija izmaksā darba algās (darbiniekiem pirms nodokļu nomaksas jeb BRUTO)?
Cik EUR gadā (aptuveni) Tava organizācija samaksā darba devēja sociālajā nodoklī?
Kāda, aptuveni, ir kopējā summa, kuru esat piesaistījuši/izmaksājuši NVA programmu ietvaros darbiniekiem? (2015-2017)
Cik EUR gadā (aptuveni) Tava organizācija samaksā dažādiem ārpakalpojumu sniedzējiem?
Transporta noma, ēdinātāji, dažādu pakalpojumu sniedzēji, u.c., kas nav tās pašas personas, kas darbojas organizācijā un saņem atalgojumu par veikto darbu organizācijas mērķu sasniegšanai
Par Tavu NVO
Novads, kurā NVO darbojas
Cik ilgi Tava NVO jau darbojas?
Cik vidēji lielam cilvēku skaitam gada ietvaros  sniedzat pakalpojumus/iesaistāt savās aktivitātēs?
Kas ir Tavas NVO nozīmīgākie pasākumi/aktivitātes, kuras īstenojat?
Tavas NVO nosaukums
Atbilde nav obligāta
Jūsu e-pasts
Es vēlos:
ja atzīmējat kaut vienu iespēju, lūdzu noteikti norādiet epastu!
Aptauja tiek veikta Kurzemes NVO atbalsta centra īstenotā projekta "Atbalsts Kurzemes NVO 2017" ietvaros. Projektu finansē Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy