Ελληνικό Public Survey 012014

Το παρόν αποτελεί ένα ανοιχτό ερωτηματολόγιο το οποίο σκοπεύει να καταγράψει την κοινή αντίληψη για θέματα δικαστικής γραφολογίας και απάτης.
Η παρούσα έρευνα πραγματοποιείται από το Εργαστήριο Μελετών Δικαστικής Γραφολογίας "Ο Χαρτουλάριος" Ι.Κ.Ε. σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Staffordshire University.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Signature #1

  Captionless Image
  This is a required question

  Signature #2

  Captionless Image
  This is a required question

  Signature #3

  Captionless Image
  This is a required question

  Signature #4

  Captionless Image
  This is a required question

  Signature #5

  Captionless Image
  This is a required question

  Signature #6

  Captionless Image
  This is a required question

  Signature #7

  Captionless Image
  This is a required question

  Signature #8

  Captionless Image
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question

  Captionless Image