Ankieta anonimowa!
Twoje odpowiedzi są poufne, posłużą do przygotowania zbiorczego opracowania wyników i nie będą nigdy nikomu przekazywane w formie umożliwiającej identyfikacje.
Zastanów się i zaznacz jak często w ostatnim roku lub w całym życiu: *
nigdy
raz w życiu
kilka razy w życiu
kilka razy w ostatnim roku
kila razy w ostatnim miesiącu
kilka razy w ostatnim tygodniu
codziennie
palisz tytoń/e papierosy
pijesz piwo
pijesz wino
pijesz wódkę lub inne mocne alkohole
upijasz się
masz okazję zażyć lek w celu odurzenia się
zażywasz leki w celu odurzenia się
masz okazję spróbować dopalacza
zażywasz dopalacze
masz okazję zapalić marihuanę/haszysz
palisz marihuanę/haszysz
masz okazję spróbować innego narkotyku
zażywasz inne narkotyki
Jeżeli palisz tytoń, pijesz alkohol lub zażywasz inne substancje psychoaktywne, to w jaki sposób je zdobywasz: *
nie dotyczy mnie to
jestem częstowany przez rówieśników
jestem częstowany przez osoby starsze o kilka lat
kupuję w sklepie lub w kiosku
kupuję od kogoś z poza szkoły
kupuję od kogoś w szkole
"podbieram" z domu
inne
tytoń/e papierosy
alkohol
leki w celu odurzenia się
dopalacze
marihuana/haszysz
inne narkotyki
Jak Ty odnosisz się do następujących zachowań Twoich rówieśników: *
akceptuję to w pełni
uważam, że to czasami dopuszczalne
jest mi to obojętne
uwazam, że tak być nie powinno
jest to zupełnie niedopuszczalne
palenie tytoniu/e papierosów
picie alkoholu
zażywanie leków w celu odurzenia się
zażywanie dopalaczy
palenie marihuany/haszyszu
zażywanie innych narkotyków
współżycie seksualna
stosowanie "mocnych słów" wyzwiska, wulgaryzmy
stosowanie siły we wzajemnych relacjach (siła fizyczna, bicie)
Co twoim zdaniem należy zrobić w klasie/szkole, żeby uczniowie w Twoim wieku nie stosowali tytoniu, alkoholu, marihuany, innych środków psychoaktywnych, agresji i przemocy? Wpisz swoje odpowiedzi poniżej. *
Gdy przeżywasz trudne chwile w życiu lub masz jakiś problem, to co robisz: *
często
czasami
nigdy
szukam samotności
idę porozmawiać z kolegą, koleżanką
zapalam papierosa
idę do kina lub do teatru
rozmawiam o swoich problemach z rodzicami
piję trochę alkoholu
objadam się
płaczę
niszczę jakieś rzeczy, sprzęty
zajmuję się sportem lub długo spaceruję
biorę leki uspakajające, pobudzające lub narkotyk
czytam książkę
słucham muzyki lub oglądam telewizję
stosuję głodówki, nie jem
szukam pomocy nauczyciela, pedagoga, psychologa
złoszczę się i kłócę z najbliższymi
staram się szybko zapomnieć o trudnościach
obrażam się na cały świat
modlę się
zajmuję si komputerem (gry, internet)
leżę do góry brzuchem
myślę ciągle o problemie i nie odpoczywam
maluję, gram na instrumencie muzycznym
Jak często Twoi rodzice lub opiekunowie *
nigdy
rzadko
czasami
przeważnie
zawsze
przed Twoim wyjściem z domu pytają, z kim masz się spotkać
pytają/sprawdzają na co wydajesz pieniądze
pytają o twoje wspólne plany z przyjaciółmi
pytają dokąd idziesz gdy wychodzisz z domu
Pytają co robisz i gdzie przebywasz po szkole
Ile czasu przeciętnie w tygodniu poza zajęciami w szkole poświęcasz na: *
nie zajmuję się tym
mniej niż 1 godzinę
1-3 godziny
4-7 godzin
8 lub więcej godzin
odrabianie lekcji
nauka języków obcych
uprawianie sportu
zorganizowane zajęcia artystyczne
własna aktywność artystyczna
zbiórki harcerskie
spotkania grup kościelnych
wolontariat
korzystanie z kultury poza domem (np. chodzenie na filmy, koncerty, spektakle, wystawy itp.)
czytanie książek, artykułów, wiadomości w prasie lub online
własną aktywność informatyczną (tworzenie stron, programowanie itp.), granie w gry (komputer, konsola), rozrywkowe korzystanie z internetu
oglądanie filmów z internetu lub TV
spotkania z przyjaciółmi
chodzenie po sklepach, pobyt w centrach handlowych
inne organizowane zajęcia tematyczne w kołach zainteresowań
Na ile jesteś zadowolony z: *
bardzo zadowolony
raczej zadowolony
trochę zadowolony, a trochę nie
raczej nie zadowolony
bardzo niezadowolony
osobistego poczucia bezpieczeństwa
poziomu materialnego Twojej rodziny
swojej pozycji w klasie, szkole
kontaktów z kolegami
kontaktów z rodzicami
kontaktów z nauczycielami
swojej inteligencji i zdolności
swojego wyglądu
swojego zdrowia
swojego charakteru